newfront

Om föreningen

Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh

Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh

Vägen till Malmö universitet började för lektor Marwa Dabaieh med att hon deltog i en SIDA-kurs i Sverige och efter masterstudier i Egypten sökte hon sig återigen hit för att genomföra sina doktorandstudier och kom så småningom att ta en första post-doc i arkitektur...

läs mer

Utförda aktiviteter

Forskningsnytt

Stipendier

Deadline för ansökningar Mentorstipendier 2017-11-30

Projektidéer Examensarbeten Forskningsprojekt

Utbildningar