SOCIAL HÅLLBAR STADSUTVECKLING OCH BOSTADSRENOVERING

Höstens första frukostmöte med CFFF har temat ”Forskning och praktik kring social hållbar stadsutveckling och bostadsrenovering”. Vi kommer att få lyssna till Gunnar Blomé, tekn dr och universitetslektor vid Malmö högskola samt projektchef på Helsingborgshem, som lyfter fram avgörande frågeställningar för att lyckas utveckla stadsdelar socialt och ekonomiskt hållbart. Vi får också möta Kristina Mjörnell, […]

Årsmöte 18 maj 2016

Välkommen till lunchträff med paneldebatt om ”Förändrade kontorsmiljöer – vilka krav ställs på ett förändrat chef- och ledarskap?” och årsmöte med CFFF den 18 maj 2016. Vi avslutar lunchträffen med mingel och lättare förtäring. Paneldebatten kommer att handla om vad de nya kontorslösningarna innebär för individer och för organisationen som helhet. Fokus ligger på förändringar […]

SAMMANFATTNING: FRUKOSTMÖTE 2016-04-06

Karin Staffansson Pauli inleder den vårlika onsdagsmorgonen med att hälsa alla välkomna till ett välbesökt frukostmöte, 68 deltagare. Lars Böhme, landskapsarkitekt och projektledare, i Malmö Stad inleder med att kort berätta om Malmö Stads kommunala översiktsplan som är antagen av kommunfullmäktige 22 maj 2014, där Nyhamnen finns med som ett högaktuellt utvecklingsområde. Flygbilder över Nyhamnen […]

Forskningen tar plats på Business Arena 14 april i Malmö

”Vem drar nytta av den nya kollektivtrafiken?” är rubriken på ett seminarium under Business Arena i Malmö den 14 april. Spårbunden kollektivtrafik har blivit högaktuell igen genom såväl snabbtåg, nya regionala pendeltåg och diskussioner kring spårvägssatsningar. Men vilka gynnas och hur ska de nya investeringarna finansieras? Hur påverkas fastighetspriser och markanvändning? Seminariet är en del […]

Översiktlig planering, markpolitik och Nyhamnen

Årets andra frukostmöte med CFFF behandlar temat ”Översiktlig planering, markpolitik och Nyhamnen”. Morgonen inleds med en fördjupning av översiktsplanen för Nyhamnen, som presenteras av landskapsarkitekt Lars Böhme, som är projektledare på Stadsbyggnadskontoret i Malmö. Därefter möter vi Lina Olsson, universitetslektor, från Malmö Högskola som kommer att diskutera kopplingar mellan översiktlig planering och kommunal markpolitik. Välkomna […]