Fastighetsmarknaden och infrastruktur

I fokus denna morgon är fastighetsmarknaden. Per Wieslander, regionansvarig på NAI Svefa, ger oss en översiktlig genomgång av utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden och inverkan av infrastruktursatsningar. Därefter tar Helena Bohman över, som är lektor vid Malmö högskola och utvecklar diskussionen kring vad forskningen visar om effekter av infrastruktur på fastighetsmarknaden. Datum: Onsdagen den 22 mars 2017 Tid: kl. 08.00, lättare frukost […]

Sammanfattning från frukostmöte 15 februari 2017 ”Miljöcertifieringar – value added eller en självklarhet?”

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli välkomnar oss och inleder med att presentera CFFFs styrelse och ett glatt ”God morgon” från alla styrelseledamöter. Stefan Olander, docent från LTH, ger en övergripande bild av de förändringar som sker inom området miljöcertifieringar i fastighetsbranschen. Miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett miljöcertifikat visar en […]

Miljöcertifieringar – value added eller en självklarhet?

Varmt välkomna till årets första frukostmöte hos CFFF Vi inleder med ett ständigt aktuellt tema inom fastighetsföretagande – miljöcertifieringar. Stefan Olander, lektor från LTH vid avdelningen för byggproduktion, ger oss en översiktlig genomgång av för- och nackdelar med miljöcertifieringar. Därefter tar Catarina Warfvinge, som är chef för Miljöbyggnad vid Swedish Green Building Council, över och utvecklar diskussionen till […]

Sammanfattning från frukostmötet 24 november 2016 ”Innovationer och framtidens fastighetsbransch”

Sammanfattning från frukostmötet 24 november 2016 ”Innovationer och framtidens fastighetsbransch” Karin hälsar ”god morgon” i arla morgonstund och informerar om CFFFs verksamhet och dess historik som inleddes i juni år 2000. Utdelning av stipendier till bästa examensuppsats vid Malmö högskola, MaH, och Lunds tekniska högskola, LTH. Från LTH så var det Alexandra Ivanov och Magdalena […]

Innovationer och framtidens fastighetsbransch

Välkommen till ett förlängt frukostmöte med CFFF , i samarbete med Connect Sverige- där vi kommer kika in i framtiden mot nya innovationer och företag i fastighetsbranschen. Vi har förmånen att träffa sex olika företag som ligger i absolut framkant inom sina kunskapsområden. Seminariet modereras av Rikard Malmberg från Connect Sverige. Därefter kommer universitetslektor Martin […]