Sammanfattning från frukostmöte 12 sept i samarbete med ISU, Fastighetsägarna Sofielund och SIRen

Höstens första frukostmöte med temat social hållbarhet och bostadsrenovering var i samverkan med ISU (Institutet för hållbar Stadsutveckling), Fastighetsägare Sofielund och SIRen (Sustainable Integrated Renovation). CFFF:s utvecklingsledare Karin Staffansson-Pauli inleder morgonen med att presentera alla oss samarbetspartners. Därefter tog Mie Jernbeck över delade ut CFFF:s mentorsstipendium för tionde året i rad. Årets mentorsstipendiat är Charlotte […]

Frukostmöte (Fullsatt!): SOCIALT HÅLLBAR STADSUTVECKLING OCH BOSTADSRENOVERING

Välkommen till höstens första frukostmöte med CFFF – som sker i samverkan med institutet för hållbar stadsutveckling, Fastighetsägarna Sofielund och Sustainable Integrated Renovation (SIRen). Vi kommer att ha diskussioner och samtal inom social hållbarhet kopplat till bostadsrenovering och samhällsutveckling, såsom: Möjligheter och svårigheter att komma in på bostadsmarknaden Energieffektivisering och Socialt ansvar kopplat till partnerskap […]

Årsmöte 18 maj 2016

Välkommen till lunchträff med paneldebatt om ”Förändrade kontorsmiljöer – vilka krav ställs på ett förändrat chef- och ledarskap?” och årsmöte med CFFF den 18 maj 2016. Vi avslutar lunchträffen med mingel och lättare förtäring. Paneldebatten kommer att handla om vad de nya kontorslösningarna innebär för individer och för organisationen som helhet. Fokus ligger på förändringar […]

SAMMANFATTNING: FRUKOSTMÖTE 2016-04-06

Karin Staffansson Pauli inleder den vårlika onsdagsmorgonen med att hälsa alla välkomna till ett välbesökt frukostmöte, 68 deltagare. Lars Böhme, landskapsarkitekt och projektledare, i Malmö Stad inleder med att kort berätta om Malmö Stads kommunala översiktsplan som är antagen av kommunfullmäktige 22 maj 2014, där Nyhamnen finns med som ett högaktuellt utvecklingsområde. Flygbilder över Nyhamnen […]

Forskningen tar plats på Business Arena 14 april i Malmö

”Vem drar nytta av den nya kollektivtrafiken?” är rubriken på ett seminarium under Business Arena i Malmö den 14 april. Spårbunden kollektivtrafik har blivit högaktuell igen genom såväl snabbtåg, nya regionala pendeltåg och diskussioner kring spårvägssatsningar. Men vilka gynnas och hur ska de nya investeringarna finansieras? Hur påverkas fastighetspriser och markanvändning? Seminariet är en del […]