Sammanfattning från frukostmötet 24 november 2016 ”Innovationer och framtidens fastighetsbransch”

Sammanfattning från frukostmötet 24 november 2016 ”Innovationer och framtidens fastighetsbransch” Karin hälsar ”god morgon” i arla morgonstund och informerar om CFFFs verksamhet och dess historik som inleddes i juni år 2000. Utdelning av stipendier till bästa examensuppsats vid Malmö högskola, MaH, och Lunds tekniska högskola, LTH. Från LTH så var det Alexandra Ivanov och Magdalena […]

Innovationer och framtidens fastighetsbransch

Välkommen till ett förlängt frukostmöte med CFFF , i samarbete med Connect Sverige- där vi kommer kika in i framtiden mot nya innovationer och företag i fastighetsbranschen. Vi har förmånen att träffa sex olika företag som ligger i absolut framkant inom sina kunskapsområden. Seminariet modereras av Rikard Malmberg från Connect Sverige. Därefter kommer universitetslektor Martin […]

Sammanfattning från frukostmöte 12 sept i samarbete med ISU, Fastighetsägarna Sofielund och SIRen

Höstens första frukostmöte med temat social hållbarhet och bostadsrenovering var i samverkan med ISU (Institutet för hållbar Stadsutveckling), Fastighetsägare Sofielund och SIRen (Sustainable Integrated Renovation). CFFF:s utvecklingsledare Karin Staffansson-Pauli inleder morgonen med att presentera alla oss samarbetspartners. Därefter tog Mie Jernbeck över delade ut CFFF:s mentorsstipendium för tionde året i rad. Årets mentorsstipendiat är Charlotte […]

Frukostmöte (Fullsatt!): SOCIALT HÅLLBAR STADSUTVECKLING OCH BOSTADSRENOVERING

Välkommen till höstens första frukostmöte med CFFF – som sker i samverkan med institutet för hållbar stadsutveckling, Fastighetsägarna Sofielund och Sustainable Integrated Renovation (SIRen). Vi kommer att ha diskussioner och samtal inom social hållbarhet kopplat till bostadsrenovering och samhällsutveckling, såsom: Möjligheter och svårigheter att komma in på bostadsmarknaden Energieffektivisering och Socialt ansvar kopplat till partnerskap […]

Årsmöte 18 maj 2016

Välkommen till lunchträff med paneldebatt om ”Förändrade kontorsmiljöer – vilka krav ställs på ett förändrat chef- och ledarskap?” och årsmöte med CFFF den 18 maj 2016. Vi avslutar lunchträffen med mingel och lättare förtäring. Paneldebatten kommer att handla om vad de nya kontorslösningarna innebär för individer och för organisationen som helhet. Fokus ligger på förändringar […]