Årsmöte, branschpremiär av Science Slam och paneldebatt – välkommen den 17 maj 2017!

Centrum för Fastighetsföretagande inbjuder till ett fullspäckat lunchmöte onsdagen den 17 maj. CFFF inbjuder till årsmöte, branschpremiär för Science Slam följt av paneldebatt med ledande företrädare från fastighetsbranschen kring samverkan mellan näringsliv och forskning. Programmet inleds med årsmöte, där handlingarna finns att hitta här. Därefter är det Science Slam! Tre framstående forskare får möjlighet att på 4 minuter vardera presentera sin forskning. Därefter följer […]

Sammanfattning från frukostmöte 21 mars 2017 ”Fastighetsmarknaden och infrastruktur”

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli inleder den soliga morgonen med att hälsa välkomna och kort berätta om Centrum för Fastighetsföretagande och dess styrelse. Idag har CFFF ca 40 medlemsföretag och målet är att öka antalet medlemmar under kommande år. CFFF delar varje år ut stipendium för bästa master och kandidatuppsats vid Malmö Högskola och Lunds universitet […]

Fastighetsmarknaden och infrastruktur

I fokus denna morgon är fastighetsmarknaden. Per Wieslander, regionansvarig på NAI Svefa, ger oss en översiktlig genomgång av utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden och inverkan av infrastruktursatsningar. Därefter tar Helena Bohman över, som är lektor vid Malmö högskola och utvecklar diskussionen kring vad forskningen visar om effekter av infrastruktur på fastighetsmarknaden. Datum: Onsdagen den 22 mars 2017 Tid: kl. 08.00, lättare frukost […]

Sammanfattning från frukostmöte 15 februari 2017 ”Miljöcertifieringar – value added eller en självklarhet?”

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli välkomnar oss och inleder med att presentera CFFFs styrelse och ett glatt ”God morgon” från alla styrelseledamöter. Stefan Olander, docent från LTH, ger en övergripande bild av de förändringar som sker inom området miljöcertifieringar i fastighetsbranschen. Miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett miljöcertifikat visar en […]

Miljöcertifieringar – value added eller en självklarhet?

Varmt välkomna till årets första frukostmöte hos CFFF Vi inleder med ett ständigt aktuellt tema inom fastighetsföretagande – miljöcertifieringar. Stefan Olander, lektor från LTH vid avdelningen för byggproduktion, ger oss en översiktlig genomgång av för- och nackdelar med miljöcertifieringar. Därefter tar Catarina Warfvinge, som är chef för Miljöbyggnad vid Swedish Green Building Council, över och utvecklar diskussionen till […]