Att köpa bostad avgörs av både känslor och ekonomi

Hennes irritation över många mäklares ointresse för redovisning resulterade i en avhandling i ekonomisk sociologi. I avhandlingen beskriver Birgitta Vitestam hur människor resonerar när de köper bostadsrätt, ur ett redovisningsperspektiv. Som universitetslektor vid Malmö universitet fortsätter hon forska om boende och ekonomi.

Birgitta Vitestam disputerade 2018 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med avhandlingen ”Mitt hem och min ekonomi”. I avhandlingen finns bland annat en modell, där hon visar hur människor tänker och kalkylerar inför sitt bostadsköp. Avhandlingen fick stor uppmärksamhet, både i media och i fastighetsbranschen.

– Många såg användningsområden av min forskning som jag inte själv hade sett, till exempel hur vi ska bygga och tänka för att skapa hemkänsla. I avhandlingen framgår det hur ett antal människor ur medelklassen tänker inför sina köp av en bostadsrätt. Utifrån detta skulle jag nu vilja ta ett bredare grepp: hur tänker vi alla? Och då menar jag inte bara i siffror, för det är mycket annat som avgör hur vi väljer att bo, säger hon.

Birgitta Vitestam, lektor företagsekonomi, Malmö universitet

Bostadsköp och rationalitet
Birgitta Vitestam resonerar bland annat kring rationalitet i sin avhandling. Kan den plockas bort vid ett bostadsköp och vad är det ens? 

– Vi kan inte avgöra vad som är rationellt. Känslor påverkar mycket, även vad du är villig att betala för ditt boende. Dessa frågor är intressanta att reflektera över även när det gäller planering och byggande av bostäder, säger Birgitta Vitestam och fortsätter:

– Avhandlingen fokuserar på hur människor gjort sina bostadsköp utifrån ett ekonomiskt perspektiv, baserat på bland annat den aktuella bostadsrättsföreningens årsredovisning. Det är ett nytt perspektiv. Flera av mina intervjupersoner visade sig ha en ”stretchig” pengapåse. Om det nya boendet känns helt rätt är många beredda att betala mer än de ursprungligen tänkt.

Ett tänkbart nästa steg för Birgitta är att studera hur andra grupper än medelklassen resonerar kring boende och ekonomi. 

Undersöka hyresrättsområden
– Jag skulle gärna undersöka även hyresrättsområden. För jag tror att människor tänker lite lika kring sitt boende, oavsett ekonomi. Att fundera över hur man skapar trivsel och hemkänsla är aktuellt här också, både för hyresgästen och för fastighetsförvaltaren, säger hon.

Birgittas intresse för fastigheter och hem vaknade i unga år. Trots det har vägen fram till dagens forskartillvaro inom fastighetsekonomi tidvis varit krokig. Efter att ha utbildat sig till gymnasielärare i företagsekonomi och samhällskunskap arbetade hon i flera år som skatterevisor, internrevisor och redovisningsekonom. Därefter läste hon in en ekonomexamen. När Malmö högskola sökte lärare till sina utbildningsprogram inom fastighetsföretagande och fastighetsmäklare fick hon så möjlighet att kombinera sina två intressen: ekonomi och fastigheter. När hon, ytterligare några år senare, fick möjlighet att disputera om vad som driver människor när de köper bostad, sett ur ett redovisningsperspektiv, tvekade hon inte. 

– I arbetet med avhandlingen gjorde jag en rad vardagsnära studier på individnivå, där jag tog redovisning in i människors liv. En del tycker att individnivån är trivial, men besluten ligger ju på individnivå och därför är denna nivå absolut intressant. Alla har tankar om sitt boende, säger Birgitta Vitestam och avslutar:

– Att jag är ekonom präglar mig. Jag ser boendet ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Jag vill förstå siffror och hur de påverkar oss. Parallellt med detta har jag ett starkt intresse för fastigheter kombinerat med ett intresse för hur en bostad påverkar människor och hur ens livsstil påverkar vilket boende man väljer. Som jag ser det handlar det om att lära känna sina målgrupper och förstå vilka preferenser de har när det gäller boende. Det handlar om att lyssna och att se komplexiteten.

Fakta
Birgitta Vitestam är universitetslektor på Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. Hon är också gränsgångare vid Institutet för hållbar stadsutveckling och knuten till K2, ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här kan du läsa mer och även ladda ned hennes avhandling.  https://mau.se/personer/birgitta.vitestam/