Nyfiken forskare som vill samarbeta mer med fastighetsbranschen

Vad händer när två länder, regioner eller system ska kopplas samman eller när en ny stadsdel med en ny tågstation tar plats i staden? Hur påverkas fastighetspriser och investeringar, vem flyttar hit och varifrån kommer de? Det är exempel på frågor som intresserar Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi på Malmö universitet. Kopplingen mellan geografi […]

Om kompetens, stadsutveckling och bostadspolitik på Business Arena

Om kompetens och digitalisering på Business Arena

Frukostmöte 2019-04-04: Vad händer i staden?

Vårens andra frukostmöte handlar om vad som händer i staden. Under morgonen möter ni följande föredragshållare: Anna Bertilson, direktör Fastighets- och gatukontoret Malmö stad, som reflekterar kring Malmö i framtiden. Martin Grander, bostadsforskare vid Malmö universitet, som presenterar forskningsmiljön ”Studier i boende och välfärd”, huvudsakligen finansierad av Formas, MKB Fastighets AB och Förvaltnings AB Framtiden Göteborg. Projektet pågår […]

Från kvalitetsfrågor till hållbara renoveringar

Anne Landin är professor och chef för avdelningen för Byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola. Kvalitetsteknik i byggbranschen löper som en röd tråd från hennes doktorandtid och framåt. I dag forskar hon bland annat om förtätning av städer, energirenovering och hållbart byggande. – När det gäller hållbart byggande tror jag att en av de viktigaste frågorna […]