Framtidens boende

Höstens andra och sista frukostmöte har temat ”Framtidens boende” – Hur kommer människors livsstilar och behov att se ut i framtiden. Morgonens talare är Lotta Sjödin, strategisk utvecklingsledare på Ikano Bostad, som berättar om innovationsprogrammet Ikano Bolabb där framtidens boende utforskas och Marwa Dabaieh, arkitekt och forskare på Malmö högskola ger sin syn på utmaningar […]

Sammanfattning från frukostmöte 12 oktober 2017

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar välkommen denna regniga höstmorgon på Malmö Högskola. Frukostmötet inleds med en kort information om Centrum för Fastighetsföretagande och en presentation av medlemmarna i styrelsen. CFFF:s mentorsstipendium har delats ut i 11 år. Mie Jernbeck från Mentor International välkomnar årets mentorstipendiat, som är Karolina Lindkvist, lokalvårdschef på LKF. Mentorskapet består av […]

Nya skatteregler och paketering av fastigheter

Varmt välkomna till årets tredje frukostmöte hos CFFF med temat ”Nya skatteregler och paketering av fastigheter” Tillsammans med experter kommer vi att diskutera vad de nya skattereglerna innebär för fastighetsbranschen i form av begränsad avdragsrätt för räntor och minskade möjligheter till paketering. – Hur påverkar detta företagen? – Hur har marknaden agerat med anledning av paketeringsutredningen? Morgonens talare är Krister […]

Glad sommar önskar CFFF!

Här kommer en sommarhälsning från Centrum för Fastighetsföretagande. Den 17 maj hade CFFF årsmöte, science slam, samt paneldebatt om forskning och samverkan mellan näringsliv och akademi i fastighetsbranschen. I debatten deltog professor Anna Kadefors KTH, VD Mikael Lundström NAI Svefa, VD Susanne Rikardsson Fastighetsägarna Syd och VD Henrik Saxborn Castellum. Debatten blev mycket uppskattad och […]

Sammanfattning från årsmöte, science slam och paneldebatt den 17 maj 2017

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar alla deltagare välkomna till dagens lunchträff och lämnar sedan över ordet till CFFF:s ordförande Lotta Strömgren Jönsson som öppnar årsmötet. Mikael Carlsson från styrelsen väljs till mötesordförande, Karin Staffansson Pauli till sekreterare och Jarl Olsson till justeringsman. Deltagarlista skickas runt i rummet. Dagordningen gås igenom punkt för punkt.

 Valberedningen föreslår oförändrat 9 personer […]