Nyheter i fastighetsbranschen och i akademin

Sammanfattning  Vårens första frukostmöte var välbesökt och handlade om vad som är nytt inför 2018 både i fastighetsbranschen och i akademin.  Mötet inleddes genom att utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli berättade om CFFF:s verksamhet såsom frukostmöten med aktuella teman, forskningsbidrag och stipendier för deltagande i mentorprogram till medlemsföretagens medarbetare, men även till utmärkta examensbeten vid LTH […]

Framtidens boende

 Sammanfattning  Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar välkommen och ger en introduktion till Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF. CFFFs delar varje år ut stipendium för bästa uppsats vid MaH och LTH. Ordförande Lotta Strömgren-Johnsson delar ut stipendium och diplom för bästa uppsats på MaH till Elof Albrektsson och Per Helsingen. Uppsatsen ”Informationshantering i fastighetsbranschen – incitament och […]

Nya skatteregler och paketering av fastigheter

Sammanfattning Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar välkommen denna regniga höstmorgon på Malmö Högskola. Frukostmötet inleds med en kort information om Centrum för Fastighetsföretagande och en presentation av medlemmarna i styrelsen. CFFF:s mentorsstipendium har delats ut i 11 år. Mie Jernbeck från Mentor International välkomnar årets mentorstipendiat, som är Karolina Lindkvist, lokalvårdschef på LKF. Mentorskapet består […]

Sammanfattning från årsmöte, science slam och paneldebatt

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar alla deltagare välkomna till dagens lunchträff och lämnar sedan över ordet till CFFF:s ordförande Lotta Strömgren Jönsson som öppnar årsmötet. Mikael Carlsson från styrelsen väljs till mötesordförande, Karin Staffansson Pauli till sekreterare och Jarl Olsson till justeringsman. Deltagarlista skickas runt i rummet. Dagordningen gås igenom punkt för punkt.

 Valberedningen föreslår oförändrat 9 personer […]

2017-03-21: Fastighetsmarknaden och infrastruktur

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli inleder den soliga morgonen med att hälsa välkomna och kort berätta om Centrum för Fastighetsföretagande och dess styrelse. Idag har CFFF ca 40 medlemsföretag och målet är att öka antalet medlemmar under kommande år. CFFF delar varje år ut stipendium för bästa master och kandidatuppsats vid Malmö Högskola och Lunds universitet […]