Medel för ansökan i samarbete med fastighetsbranschen

Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) utlyser medel för initiering av forskning i samverkan med fastighetsbranschen. Syftet med utlysningen är att uppmuntra till samarbeten mellan forskning och fastighetsbransch i Öresundsregionen. Ansökan får gärna, men måste inte, behandla något av de ämnen som finns nämnda nedan och som tagits fram av representanter för fastighetsbranschen i CFFF:s styrelse. Projektet […]