Frukostmöte 2019-04-04: Vad händer i staden?

Vårens andra frukostmöte handlar om vad som händer i staden. Under morgonen möter ni följande föredragshållare: Anna Bertilson, direktör Fastighets- och gatukontoret Malmö stad, som reflekterar kring Malmö i framtiden. Martin Grander, bostadsforskare vid Malmö universitet, som presenterar forskningsmiljön ”Studier i boende och välfärd”, huvudsakligen finansierad av Formas, MKB Fastighets AB och Förvaltnings AB Framtiden Göteborg. Projektet pågår […]

Boende för äldre – komplex fråga som engagerar många

Under rubriken ”Boende för äldre och samhällsfastigheter” arrangerade CFFF ett välbesökt frukostmöte den 14 februari 2019. En forskare från Lunds universitet, två representanter från Ikano Bostad och en från Malmöbryggan Fastighetsekonomi gav sin syn på detta mångfacetterade ämne. Inledningsvis lyssnade vi på Marianne Granbom, forskare knuten till CASE (Centre of Ageing and Supportive Environments), ett […]

Frukostmöte 2019-02-14: Boende för äldre och samhällsfastigheter

CFFF bjuder in till årets första frukostmöte på temat boende för äldre och samhällsfastigheter. Under morgonen tas ett samlat grepp kring ämnet utifrån forskning, projekt och värdering med följande talare: Marianne Granbom, forskare på Lunds universitet och samordnare för ett tematiskt samverkansinitiativ om Boende för äldre, som är ett samarbete mellan den medicinska fakulteten, den juridiska […]

Tilldelning av forskningsmedel

Centrum för fastighetsföretagandes styrelse har beslutat att tilldela medel för uppstart av följande forskningsprojekt enligt 2018 års utlysning: Logistikfastigheter – Benedikte Borgström & Helgi-Valur Fridrikson, Malmö universitet, 100 000 kr Fastigheter och näringslivsutveckling i stationsnära lägen, Desiree Nilsson & Peter Karpestam, Malmö universitet, 50 000 kr Webbplattform,  Ola Jingryd, Malmö universitet, 50 000 kr. Centrum för fastighetsföretagande utlyser medel […]

Julhälsning och nästa års aktiviteter

Det har varit ett händelserikt år i Centrum för Fastighetsföretagande med otroligt inspirerande och spännande teman vid varje frukostmöte. Vi vill tacka er som har delat med er av era kunskaper och erfarenheter och alla er som har bidragit till göra CFFF till en mötesplats för hela fastighetsbranschen och akademin i Öresundsregionen. Vi ser fram […]