Ändrat datum för årsmöte och 20-årsjubiléet flyttas till hösten

På grund av coronaviruset flyttas årsmötet till den 11 juni kl. 11 och CFFF:s 20-årsjubileum flyttas till ett särskilt jubileumsfrukostmöte den 24 september. Höstens andra frukostmöte äger rum den 26 oktober.

Sök kandidatprogrammet i Fastighetsföretagande!

Är du eller någon du känner sugen på vidareutveckling eller vill ta nästa steg i karriären? Då vill vi på CFFF slå ett slag för Malmö universitets treåriga kandidatprogram i Fastighetsföretagande. För den som vill börja studera i höst är 15 april sista ansökningsdag. – Fastighetsbranschen och den här utbildningen är båda spännande och ligger […]

Inställt frukostmöte den 26 mars

På grund av coronaviruset har CFFF:s styrelse beslutat att ställa in frukostmötet den 26 mars. Firandet av CFFF:s 20-års jubileum och årsmöte kommer att hållas den 15 maj mellan kl. 9 och 14 enligt nuvarande förutsättningar. Vi återkommer självklart med mer information.

Logistikfastigheter och AI-utmaningar

Fastighetsvetenskap vid Urbana studier på Malmö universitet deltar varje år i Business Arena, som arrangeras av Fastighetsnytt och är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Initiativet kallas för ”Akademin i samverkan” och har som målsättning att dela forskningsbaserade resultat och främja potentiella samarbeten mellan fastighetsbranschen och akademin, det vill säga […]

Stort engagemang för en klimatneutral byggsektor i Malmö

Lokal Färdplan Malmö (LFM30) är ett aktörsdrivet initiativ, där 118 bygg- och fastighetsaktörer i Malmö samarbetar för att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Målen är tuffa: en halverad klimatpåverkan i byggprocessen till 2025 och helt klimatneutrala byggarbetsplatser till 2030. På CFFF:s frukostmöte den 13 februari fick vi möta två av LFM30:s medlemmar, som dels […]