Stort engagemang för en klimatneutral byggsektor i Malmö

Lokal Färdplan Malmö (LFM30) är ett aktörsdrivet initiativ, där 118 bygg- och fastighetsaktörer i Malmö samarbetar för att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Målen är tuffa: en halverad klimatpåverkan i byggprocessen till 2025 och helt klimatneutrala byggarbetsplatser till 2030. På CFFF:s frukostmöte den 13 februari fick vi möta två av LFM30:s medlemmar, som dels […]

Frukostmöte 2020-02-13: Hållbarhet – Lokal färdplan Malmö 2030

Välkommen till ett spännande frukostmöte med tema hållbarhet – Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30)! Byggbranschen i Malmö har samlat 100 byggaktörer för att skapa en klimatneutral färdplan. Målet är att Malmös bygg- och anläggningsbransch ska vara klimatneutral 2030. Morgonens talare är följande: Andreas Holmgren, Hållbarhetschef, Otto Magnusson, och en av initiativtagarna till LFM30 Anna Bernstad Saraiva […]

Julhälsning

År 2019 har varit ett händelserikt år för Centrum för Fastighetsföretagande med fantastiskt inspirerande och spännande teman vid varje frukostmöte. Vi vill tacka er som har delat med er av era kunskaper och erfarenheter och alla er som har bidragit till göra CFFF till en mötesplats för hela fastighetsbranschen och akademin i Öresundsregionen. Vi ser […]

2019 års stipendier till bästa examensarbete

På CFFF:s frukostmöte den 28 november delades 2019 års stipendier för bästa examensarbeten ut. Stipendierna gick i år till: Emmie Ekholm, Ann Ånäs och Monica Moussa för bästa examen på kandidatnivå vid Malmö universitet. De prisas för sin uppsats Från centrum till lerig åkermark – En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie Handledare har […]

Hur förbereder sig Malmö för att bli en halvmiljonstad?

Malmö är den stad som just nu växer snabbast i Sverige. Om dagens tillväxttakt håller i sig är Malmö en halvmiljonstad om ungefär 30 år. Hur planerar Malmö stad för detta och hur kommer Öresundsmetron in i bilden? På CFFF:s frukostmöte den 28 november 2019 var siktet inställt på Malmös framtid. Vi fick lyssna till […]