Paneldebatt: En bostadsmarknad utan tydliga visioner?

Frågan om vart svensk bostadspolitik är på väg diskuterades vid en paneldebatt den 18 maj, vid Malmö universitets årliga forskningskonferens om fastigheter, 7th Real Estate Research Workshop. Att situationen på svensk bostadsmarknad är ohållbar och vad detta beror på, var paneldeltagarna så gott som eniga om. Hur framtiden ska formas fick vi dock inte lika […]

Se paneldebatten ”Valår, vart är bostadspolitiken på väg?

Klicka här för att kunna se paneldebatten från konferensen 7Th Real Estate Research Conference.

Årsmöte, paneldebatt och avslutning av mentorprogrammet

Sammanfattning Vårens sista möte för CFFF inleddes med föreningens årsmöte med styrelseledamot Michael Carlsson, HSB, som ordförande. Dagordningens alla punkter bifölls och årsmötet avslutades med avtackning av styrelsemedlemmar som förtjänstfullt har varit med och utvecklat föreningen under en lång tid: Karin Svensson, MKB, och Joa Falke, Malmö universitet. Även vice ordförande Benny Thell lämnar styrelsen för […]

E-handel – vilka fastighetsägare ser möjligheter där andra ser hot?

Sammanfattning Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli inleder frukostmötet med en kort presentation av föreningen Centrum för Fastighetsföretagande. Dagens frukostmöte handlar om vilka i fastighetsbranschen som ser möjligheter där andra ser hot när det gäller e-handeln. Christian Berglund, Regionchef hos Catena – ett företag som nyligen fick utmärkelsen Årets nytänkare i fastighetsbranschen för sitt sätt att fånga möjligheterna med e-handel, konstaterar […]

Paneldebatt 7th Real Estate Research Workshop 2018: Valår; vart är bostadspolitiken på väg?

I år avslutats den årliga konferensen Real Estate Workshop vid  enheten för fastighetsvetenskap vid Malmö universitet med en paneldebatt på temat: ”Valår; vart är bostadspolitiken på väg? Välkommen att delta! Anmäl dig här. Plats: Nordenskiöldsgatan 1, sal NIC:0E11 Tid:    11.00-12.00 den 18/5 Moderator är Lotta Strömgren Jönsson, ordförande i Centrum för fastighetsföretagande. Paneldeltagare: Martin Grander, doktorand Malmö […]