Nästa frukostmöte

Nästa frukostmöte äger rum den 22 november kl. 7.30-9.00 i Niagara sal A:506. Temat är upphandling och mer information kommer inom kort.

2018 års mentorsstipendiat: Anna Bernstad Saraiva Schott från MKB

CFFF:s mentorstipendiat 2018 heter Anna Bernstad Saraiva Schott och är projektledare i miljöutveckling på MKB Fastighets AB. Stipendiet delades ut på CFFF:s frukostmöte om co-working den 11 oktober av Mie Jernbeck, från Mentor International som också ansvarar för mentorprogrammet. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet och tillsammans möts de två i ett antal samtal, som […]

Co-working: en bubblare med både utmaningar och möjligheter

Den 11 oktober arrangerade CFFF ett välbesökt frukostmöte om co-working; ett fenomen som sakta men säkert växer sig starkare. Tre talare gav sin bild av fenomenet samt vilka möjligheter och utmaningar konceptet kan innehålla för fastighetsägare. Först ut var Charlotte Norell från Croisette Real Estate Partner, där hon ansvarar för värdering och analysfrågor. Hon menade att […]

Om Malmö Real Estate Research Conference 2018

Frukostmöte 2018-10-11: Co-working – Fullt!

Fullsatt! Tyvärr inga platser kvar!  Välkommen till höstens första frukostmöte! Fenomenet co-working ökar lavinartat på kontorsmarknader i alla stora städer. Är co-working lösningen på hur fastighetsbranschen ska möta lokalhyresmarknadens ökande behov av flexibla avtal och dess förändrade struktur med allt fler små och nyetablerade företag med korta och snabba företagscykler? Hur påverkar detta fastighetsägarens roll? Vilka är aktörerna – co-workingföretagen […]