2018-05-03: Årsmöte, paneldebatt och avslutning av mentorprogrammet

Sammanfattning Vårens sista möte för CFFF inleddes med föreningens årsmöte med styrelseledamot Michael Carlsson, HSB, som ordförande. Dagordningens alla punkter bifölls och årsmötet avslutades med avtackning av styrelsemedlemmar som förtjänstfullt har varit med och utvecklat föreningen under en lång tid: Karin Svensson, MKB, och Joa Falke, Malmö universitet. Även vice ordförande Benny Thell lämnar styrelsen för […]

2018-04-12: E-handel – vilka fastighetsägare ser möjligheter där andra ser hot?

Sammanfattning Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli inleder frukostmötet med en kort presentation av föreningen Centrum för Fastighetsföretagande. Dagens frukostmöte handlar om vilka i fastighetsbranschen som ser möjligheter där andra ser hot när det gäller e-handeln. Christian Berglund, Regionchef hos Catena – ett företag som nyligen fick utmärkelsen Årets nytänkare i fastighetsbranschen för sitt sätt att fånga möjligheterna med e-handel, konstaterar […]

Paneldebatt 7th Real Estate Research Workshop 2018: Valår; vart är bostadspolitiken på väg?

I år avslutats den årliga konferensen Real Estate Workshop vid  enheten för fastighetsvetenskap vid Malmö universitet med en paneldebatt på temat: ”Valår; vart är bostadspolitiken på väg? Välkommen att delta! Anmäl dig här. Plats: Nordenskiöldsgatan 1, sal NIC:0E11 Tid:    11.00-12.00 den 18/5 Moderator är Lotta Strömgren Jönsson, ordförande i Centrum för fastighetsföretagande. Paneldeltagare: Martin Grander, doktorand Malmö […]

Paneldebatt och årsmöte den 3 maj 2018

Välkommen till paneldebatt om ”Målkonflikter vid utveckling av staden” – samt årsmöte med CFFF! Städerna brottas idag med komplexa frågeställningar i de utvecklingsprocesser som drivs bland annat för att möta det samhällskrav som finns för att skapa bostäder. Målsättningen är att skapa förutsättningar för hög livskvalitet, god miljö och god ekonomi. På grund av otydlighet […]

Sök CFFF:s mentorsstipendium!

Nu är det dags att söka Centrum för Fastighetsföretagandes årliga Mentorsstipendium! Mentorsstipendiet kan sökas av anställda vid CFFF:s medlemsföretag- och organisationer. Mentor International ansvarar för mentorsprogrammet. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet. Mentorn är utvald av Mentor International och har genomgått Mentor Internationals mentorsutbildning. Under flera samtal följer stipendiaten och mentorn en struktur med ett innehåll […]