Glad sommar önskar CFFF!

Här kommer en sommarhälsning från Centrum för Fastighetsföretagande. Den 17 maj hade CFFF årsmöte, science slam, samt paneldebatt om forskning och samverkan mellan näringsliv och akademi i fastighetsbranschen. I debatten deltog professor Anna Kadefors KTH, VD Mikael Lundström NAI Svefa, VD Susanne Rikardsson Fastighetsägarna Syd och VD Henrik Saxborn Castellum. Debatten blev mycket uppskattad och […]

Sammanfattning från årsmöte, science slam och paneldebatt den 17 maj 2017

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar alla deltagare välkomna till dagens lunchträff och lämnar sedan över ordet till CFFF:s ordförande Lotta Strömgren Jönsson som öppnar årsmötet. Mikael Carlsson från styrelsen väljs till mötesordförande, Karin Staffansson Pauli till sekreterare och Jarl Olsson till justeringsman. Deltagarlista skickas runt i rummet. Dagordningen gås igenom punkt för punkt.

 Valberedningen föreslår oförändrat 9 personer […]

Årsmöte, branschpremiär av Science Slam och paneldebatt – välkommen den 17 maj 2017!

Centrum för Fastighetsföretagande inbjuder till ett fullspäckat lunchmöte onsdagen den 17 maj. CFFF inbjuder till årsmöte, branschpremiär för Science Slam följt av paneldebatt med ledande företrädare från fastighetsbranschen kring samverkan mellan näringsliv och forskning. Programmet inleds med årsmöte, där handlingarna finns att hitta här. Därefter är det Science Slam! Tre framstående forskare får möjlighet att på 4 minuter vardera presentera sin forskning. Därefter följer […]

Sammanfattning från frukostmöte 21 mars 2017 ”Fastighetsmarknaden och infrastruktur”

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli inleder den soliga morgonen med att hälsa välkomna och kort berätta om Centrum för Fastighetsföretagande och dess styrelse. Idag har CFFF ca 40 medlemsföretag och målet är att öka antalet medlemmar under kommande år. CFFF delar varje år ut stipendium för bästa master och kandidatuppsats vid Malmö Högskola och Lunds universitet […]

Fastighetsmarknaden och infrastruktur

I fokus denna morgon är fastighetsmarknaden. Per Wieslander, regionansvarig på NAI Svefa, ger oss en översiktlig genomgång av utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden och inverkan av infrastruktursatsningar. Därefter tar Helena Bohman över, som är lektor vid Malmö högskola och utvecklar diskussionen kring vad forskningen visar om effekter av infrastruktur på fastighetsmarknaden. Datum: Onsdagen den 22 mars 2017 Tid: kl. 08.00, lättare frukost […]