Evenemang

Frukostmöten
Centrum för fastighetsföretagande bjuder in till frukostmöten under året. Vi träffas över en frukost och lyfter fram aktuella frågor och teman inom såväl branschen som högskolevärlden. Vi ger inspirerande föreläsningar av inbjudna gäster, presentationer av spännande projekt och uppmuntrar till inspirerande diskussioner.

Evenemang under våren 2017
2017-02-15 Frukostmöte
2017-03-22 Frukostmöte
2017-05-17 Årsmöte

Tidigare evenemang
2016-11-24 Frukostmöte ”Innovationer och framtidens fastighetsbransch”
2016-09-12 Frukostmöte ”Social hållbarhet och bostadsrenovering”
2016-05-18 Årsmöte
2016-04-06 ”Översiktlig planering, markpolitik och Nyhamnen”
2016-02-10 ”Skyfall Malmö”

2015-11-25 ”Uppsägning av hyres- och arrendeavtal”
2015-10-14 ”Utveckling och användning av K-märkta byggnader”
2015-09-23 ”Rättvis debitering”
2015-05-20 Årsmöte
2015-04-08 ”Kvinnor och män i fastighetsbranschen”
2015-02-11 ”Socialt engagemang i bostadsförvaltning”

2014-11-26 ”Kontorsmarknaden Malmö”
2014-10-22 ”Bygga för forskning i världsklass”
2014-09-10 ”Buller – (o)ljud utomhus och inomhus”
2014-05-15: Årsmöte
2014-04-10: Hållbart stadsbyggande
2014-02-06: ”Slum lords” och CSR

2013-11-21: Rättvis hyressättning för vem?
2013-09-12: Fastighetsägarens miljöansvar
2013- o4-11:: Framtidens kontorslösningar
2013-02-14: En etablerares vardag – möten med fastighetsägare

2012-11-21: Projekt Triangeln
2012-10-25: BIM
2012-03-22: Lokalnytt
2012-02-08: Lic-avhandlingen ”The Real Estate Industry from a Gender Perpective” och Nätverket Stella

2011-01-27: Kunskap som konkurrensfördel i fastighetsföretagandet & Nya Plan- och bygglagen
2011-09-22: Malmös nya attraktioner Malmö Botaniska trädgård och Eksploria
2011-05-17: Årsmöte
2011-04-14: Frukostmöte – Områdesprogram för social hållbarhet
2011-02-10: Frukostmöte – Certifiering av fastigheter

2010-12-16 Licentiatseminarium ”Individuell mätaning och debitering av energianvändning i flerbostadshus” av Simon Siggelsten
2010-11-25: Studentafton Träffa makten
2010-09-23: Frukostmöte Mervärdessskatt på fastigheter, Bo-Arne Olsson Deloitte, Varför kastar man sten på räddningstjänsten? Per-Olof Hallin
2010-05-27: Årsmöte och Stadstrender
2010-04-15: Utemiljö, Eva Kristensson
2010-03-04: Förbindelsen över Fehmarn bält

2009-11-19: Jeanette Sällström, Utyrningsansvarig Steen & Ström, och Karin Bossner, tf. Centrumledare, DTZ
2009-11-10: Studentafton Träffa makten: Christel Armstrong Darvik,  Stena Fastigheter & Jan Johansson, PEAB
2009-10-22: Skatteplanering för fastighetsbolag och Vad fastighetsägare bör tänka på vid hyresgästs obestånd
2009-05-28 Årsmöte och paneldebatt:  Allmännyttan och hyresrätten i framtiden
2009-03-26: Värdering inför bokslut: Thomas Ahlbeck, PriceWaterhouseCooper  & Sandra Nilsson, MKB
2009-02-05: Lund och hyresrättens framtid: Peter Mellvé, LKF
2009-01-28 Real Estate Öresund