Evenemang

Frukostmöten och årsmöten

Centrum för fastighetsföretagande bjuder in till frukostmöten under året. Vi träffas över en frukost och lyfter fram aktuella frågor och teman inom såväl fastighetsbranschen som universitetsvärlden. Vi ger inspirerande föreläsningar av inbjudna gäster, presentationer av spännande projekt och uppmuntrar till inspirerande diskussioner. Nedan finns sammanfattningar från tidigare frukostmöten och årsmöten.

Co-working: en bubblare med både utmaningar och möjligheter

Den 11 oktober arrangerade CFFF ett välbesökt frukostmöte om co-working; ett fenomen som sakta men säkert växer sig starkare. Tre talare gav sin bild av fenomenet samt vilka möjligheter och utmaningar konceptet kan innehålla för fastighetsägare. Först ut var Charlotte...

läs mer

Om konsten att läsa samtiden och ligga steget före

Det är inte vad du gör utan hur du gör det, som avgör hur ditt företag klarar strukturella samhällsförändringar. Det var ett av budskapen i Ari Kokkos föreläsning på Malmö Real Estate Research Conference, den 17–18 maj. Ari Kokko är professor vid Institutionen för...

läs mer

Fastighetskonferens med internationell utblick

Den 17-18 maj arrangerade Malmö universitet för sjunde året i rad Malmö Real Estate Research Conference. 54 forskare från fyra länder möttes för att diskutera aktuell forskning och undervisning inom fastighetsvetenskap, knyta kontakter samt lyssna till en föreläsning...

läs mer

Paneldebatt: En bostadsmarknad utan tydliga visioner?

Frågan om vart svensk bostadspolitik är på väg diskuterades vid en paneldebatt den 18 maj, vid Malmö universitets årliga forskningskonferens om fastigheter, 7th Real Estate Research Workshop. Att situationen på svensk bostadsmarknad är ohållbar och vad detta beror på,...

läs mer

Årsmöte, paneldebatt och avslutning av mentorprogrammet

Sammanfattning Vårens sista möte för CFFF inleddes med föreningens årsmöte med styrelseledamot Michael Carlsson, HSB, som ordförande. Dagordningens alla punkter bifölls och årsmötet avslutades med avtackning av styrelsemedlemmar som förtjänstfullt har varit med och...

läs mer

Nyheter i fastighetsbranschen och i akademin

Sammanfattning  Vårens första frukostmöte var välbesökt och handlade om vad som är nytt inför 2018 både i fastighetsbranschen och i akademin.  Mötet inleddes genom att utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli berättade om CFFF:s verksamhet såsom frukostmöten med...

läs mer

Framtidens boende

 Sammanfattning  Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar välkommen och ger en introduktion till Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF. CFFFs delar varje år ut stipendium för bästa uppsats vid MaH och LTH. Ordförande Lotta Strömgren-Johnsson delar ut...

läs mer

Nya skatteregler och paketering av fastigheter

Sammanfattning Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar välkommen denna regniga höstmorgon på Malmö Högskola. Frukostmötet inleds med en kort information om Centrum för Fastighetsföretagande och en presentation av medlemmarna i styrelsen. CFFF:s...

läs mer

Sammanfattning från årsmöte, science slam och paneldebatt

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar alla deltagare välkomna till dagens lunchträff och lämnar sedan över ordet till CFFF:s ordförande Lotta Strömgren Jönsson som öppnar årsmötet. Mikael Carlsson från styrelsen väljs till mötesordförande, Karin Staffansson...

läs mer

2017-03-21: Fastighetsmarknaden och infrastruktur

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli inleder den soliga morgonen med att hälsa välkomna och kort berätta om Centrum för Fastighetsföretagande och dess styrelse. Idag har CFFF ca 40 medlemsföretag och målet är att öka antalet medlemmar under kommande år. CFFF...

läs mer

SAMMANFATTNING: FRUKOSTMÖTE 2016-04-06

Karin Staffansson Pauli inleder den vårlika onsdagsmorgonen med att hälsa alla välkomna till ett välbesökt frukostmöte, 68 deltagare. Lars Böhme, landskapsarkitekt och projektledare, i Malmö Stad inleder med att kort berätta om Malmö Stads kommunala översiktsplan som...

läs mer

Sammanfattning: Frukostmöte 2016-02-10

Konsten att hantera ett skyfall. Det är inledningen på morgonens frukostmöte med CFFF, Centrum för Fastighetsföretagande. Kristina Hall, strategisk projektledare på VA Syd och Anders Nilsson, projektledare från Gatukontoret i Malmö stad, guidar oss igenom framtagandet...

läs mer

Sammanfattning från frukostmöte 25 november 2015

Frukostmötet den 25 november 2015 hade temat ”Uppsägning av hyres- och arrendeavtal” Peter Palm inleder sitt och höstens sista frukostmöte som utvecklingsledare för Centrum för Fastighetsföretagande med att välkomna morgonens föredragshållare Viviénne...

läs mer

Sammanfattning från frukostmöte 14 oktober 2015

Frukostmötet den 14 oktober hade temat ”Utveckling och användning av K-märkta byggnader” Utvecklingsledare Peter Palm hälsar välkomna till den grå-regniga morgonens frukostmöte. Syskonen Nina och Martin Karyd inleder med att berätta om sin bakgrund i...

läs mer

Sammanfattning från frukostmöte 23 september 2015

Frukostmötet den 23 september hade temat ”Rättvis debitering” Premiären för CFFF:s frukostmöte i Malmö Högskolas nya lokaler inleddes friskt med samtal kring individuell debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus tillsammans med Simon Siggelsten,...

läs mer

Sammanfattning från frukostmöte 8 april 2015

Frukostmötet den 8 april hade temat ”Kvinnor och män i fastighetsbranschen”. Botkyrkabyggens VD Ulf Nyqvist inleder med att kort presentera sig själv och Botkyrkabyggen. Den största delen i fastighetsbeståndet är typiska höghus i miljonprogrammet, vilket...

läs mer

Sammanfattning från frukostmötet 11 februari 2015

Frukostmötet den 11 februari hade temat ”Socialt engagemang i bostadsförvaltning”. Det var ett fullsatt frukostmöte i U-båtshallen på Malmö Högskola denna februarimorgon. Unni Solbe, VD Stena Fastigheter inleder med att berätta om Stenas historia och roll...

läs mer