Evenemang

Frukostmöten och årsmöten

Centrum för fastighetsföretagande bjuder in till frukostmöten under året. Vi träffas över en frukost och lyfter fram aktuella frågor och teman inom såväl fastighetsbranschen som universitetsvärlden. Vi ger inspirerande föreläsningar av inbjudna gäster, presentationer av spännande projekt och uppmuntrar till inspirerande diskussioner. Nedan finns sammanfattningar från tidigare frukostmöten och åresmöten.

Årsmöte och uppskattad paneldebatt den 15 maj 2014

Torsdagen den 15 maj hölls CFFF:s årsmöte, som avlöpte enligt dagordningen. Ordförande Sofia Tholerus, tillika dagens mötesordförande, guidade genom mötespunkterna med utvecklingsledare Peter Palm vid pennan. Tidigare utvecklingsledare Ann-Charlotte Lyvall avtackades...

läs mer

Sammanfattning BIM 25/10

Höstens andra frukostmöte handlade om BIM, Building Information Model.  BIM består av en digital databas, där information om en byggnad finns, och visar även byggnadens utseende. Jens Kindt, Projekteringsledare vid NCC Construction inledde frukostmötet med att berätta...

läs mer

Årsmöte 28 maj 2009

Den 28 maj ägde Centrum för fastighetsföretagandes årsmöte rum på Orkanens bibliotek med utsikt över hamninloppet. Efter årsmötet följde en intressant paneldebatt på temat Allmännyttan och hyresrätten i framtiden och därefter delades ett antal stipendier ut och flera...

läs mer

Summering Frukostmöte 15 april 2010

Vid årets andra frukostmöte fick åhörarna möta två engagerade föreläsare från SLU i Alnarp: Eva Kristensson, tekn. dr., och Anders Kristoffersson, områdeschef. Temat för dagen var utemiljö och Eva Kristenssen inledde med att tala om utemiljön i anslutning till...

läs mer

Årsmöte 27 maj 2010

Den 27 maj höll CFFF sitt årsmöte i bibliotektet på Orkanen. Efter årsmötet följde utdelning av årets stipendier. Stipendium för bästa examensarbete vid LTH tillföll Björn Renwert och Marcus Dahlberg för deras uppsats om ”Varför städar vården? – en...

läs mer

Summering Frukostmöte 23 september 2010

Höstens första frukostmöte bjöd på två sinsemellan olika teman, vilket lockade många åhörare: Mervärdesskatt på alla fastigheter av Bo-Arne Olsson , Deloitte Varför kastar man sten på räddningstjänsten? av Per-Olof Hallin, Malmö högskola Bo-Arne Olsson inledde med att...

läs mer

Summering Frukostmöte 2 januari 2011

Vårens första frukostmöte handlade om certfiering av fastigheter. Det var många på plats, både medlemsföretag och studenter. Thomas Berggren, ordförande i CFFF och VD i Fastighetsaktiebolaget Malmö City, inledde med att konstatera att fastighetsbranschen inte har en...

läs mer

Summering Årsmöte 17 maj 2011

På kvällen den 17 maj samlades Centrum för fastighetsföretagandes medlemmar på MINC för ett årsmöte. Ordförande Thomas Berggren inledde årsmötet och sedan följde en föredragning av årets händelser i föreningen. Till styrelsen omvaldes Thomas Berggren, ordförande från...

läs mer

Summering Frukostmötet 22 september 2011

Tema för frukostmötet var “Malmös nya attraktioner” och föredragshållare var Camilla Andersson, landskapsarkitekt Malmö stad Gatukontoret och Anna-Karin Eklund Eksploria Camilla Andersson, Gatukontoret Malmö stad, föredrog etableringen av Malmö Botaniska Trädgård...

läs mer

Summering frukostmöte 2012-03-22

    Frukostmötet i mars månad var mycket välbesökt med ca 85 deltagande! Lokalnytts Jacob Nolby och Jessica Widlund berättade om Lokalnytt och alla de möjligheter som man skapat för att fastighetsföretag ska kunna marknadsföra sina kommersiella lokaler....

läs mer

Sammanfattning årsmötet 2012-05-03

Det var god uppslutning vid årsmötet den 3 maj. I samband med mötet valdes tre nya styrelseledamöter: Lotta Strömgren Jönsson, projektdirektör vid NCC Property Development, Joa Falke, affärsutvecklare Malmö högskola och Stig Westerdahl, lektor och enhetschef vid Malmö...

läs mer