Forskning

Centrum för Fastighetsföretagande uppmuntrar projekt som kan bidra till utveckling och förändring av fastighetsbranschen. Idéer kan initieras av föreningen genom styrelsen, medlemmar i föreningen eller av forskare/utredare. En variation på projekten eftersträvas för att finna intressen hos flera parter och för att eventuell samfinansiering ska bli möjlig. Det slutliga visionsdokumentet och äganderätten till resultaten ska tydligt säkerställas i varje projektavtal. En enskild person står för uppdraget i projektet men ersättning kan utgå via en institution, organisation eller företag.

Ansökningsformulär för ansökan om CFFF:s bidrag till forskning- och utvecklingsprojekt: Ansökningsfomulär

 

Kunskap som konkurrensfördel i fastighetsföretagandet

Sofia Pemsel, doktorand LTH Gunnar Blomé, doktorand, Malmö högskola Syftet med studien är att studera hur kunskap bidrar till värdehöjande aktiviteter i fastighetsföretag. Målsättningen var att skapa förståelse för hur aktiviteter för att främja kunskapsspridning...

läs mer

Individuell mätning och debitering

Simon Siggelsten, doktorand LTH & Malmö högskola Alla medlemsstater i EU ska presentera nationella handlingsplaner för en effektiv slutanvändning av energi och energitjänster, enligt EG-direktivet 2006/32/EG. EG-direktivet riktas mot all energianvändning inom...

läs mer

Perspektiv på fastigheter

Perspektiv på Fastigheter finns att beställa via universitetslektor Helena Bohman helena.bohman@mah.se Fastigheter upplevs inte som den hetaste av branscher. Trots det ibland svala intresset är fastighetsbranschen ända en viktig faktor i samhället: vi ska alla ha...

läs mer
Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh

Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh

Vägen till Malmö universitet började för lektor Marwa Dabaieh med att hon deltog i en SIDA-kurs i Sverige och efter masterstudier i Egypten sökte hon sig återigen hit för att genomföra sina doktorandstudier och kom så småningom att ta en första post-doc i arkitektur...

läs mer