Forskning

Centrum för Fastighetsföretagande uppmuntrar projekt som kan bidra till utveckling och förändring av fastighetsbranschen. Idéer kan initieras av föreningen genom styrelsen, medlemmar i föreningen eller av forskare/utredare. En variation på projekten eftersträvas för att finna intressen hos flera parter och för att eventuell samfinansiering ska bli möjlig. Det slutliga visionsdokumentet och äganderätten till resultaten ska tydligt säkerställas i varje projektavtal. En enskild person står för uppdraget i projektet men ersättning kan utgå via en institution, organisation eller företag.

Ansökningsformulär för ansökan om CFFF:s bidrag till forskning- och utvecklingsprojekt: Ansökningsfomulär

 

2013 års beviljade forsknings- och utvecklingsmedel
Årets medel för forsknings- och utvecklingsprojekt gick till Helena Bohman som tillsammans med Stig Westerdahl och Eva Öresjö är redaktörer för en antologi, ”Perspektiv på fastigheter”, med fyra teman kring aktuell forskning inom fastigheter och fastighetsbranschen. Antologin finns att beställa i tryckt form via universitetslektor Helena Bohman på Malmö Högskola från november 2014, helena.bohman@mah.se. En kortare sammanfattning av antologins innehåll och teman finns här.


2012 års beviljade forsknings- och utvecklingsmedel
Årets medel för forsknings- och utvecklingsprojekt gick till Helena Bohman och Gunnar Blomé för deras projekt om slumvärdar. Problemet med så kallade slumvärdar kan ses som ett resultat av flera faktorer och spänner över flera ämnesområden. I dagsläget saknas en helhetsbild som knyter samman aktuell forskning med situationen på den svenska fastighetsmarknaden. Syftet med projektet är att genomföra en översikt över forskningsläget och belysa problematiken utifrån aktuell nationalekonomisk forskning. Forskningsbidraget som beviljats är på 100.000 kronor. Resultatet av projektet kommer år 2013 att presenteras vid ett frukostmöte samt göras tillgängligt på CFFF:s hemsida.
För tidigare beviljade forsknings- och utvecklingsmedel: Forskning som erhållit bidrag från CFFF