Om föreningen

Centrum för Fastighetsföretagandes vision är att skapa ett nytt och mångvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsföretagande. Olika vetenskaper, erfarenheter och perspektiv får möjlighet att mötas i en utvecklande miljö. Föreningen skapar en dynamisk miljö för både forskning och näringsliv, och den omedelbara återföreningen av kunskap är en av många positiva konsekvenser av en gemensam mötesplats. Centrum för Fastighetsföretagande ska

  • vara en öppen, framtidstänkande mångvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö, där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter möts
  • nyttja kunskap, kompetens och erfarenheter från etablerade vetenskaper, som teknik, juridik, sociologi och samhällsvetenskap vid universitet och högskolor
  • ta tillvara på erfarenheter från fastighetsbranschen som medlemsföretagen står för
  • i första hand rikta sig mot projekt som kräver nya angreppssätt och mångvetenskap

Centrum för Fastighetsföretagande stöder

  • forskning och utveckling inom fastighetsbranschen
  • samverkan mellan fastighetsbranschen, universitet och högskolor
  • kompetensutveckling i fastighetsbranschen
  • samarbete mellan olika organisationer delta i fastighetsbranschens utveckling i Öresundsregionen

Stadgar

Medlemsavgifter

Styrelse

Länkar

Årsredovisning