Stipendier

Mentorsstipendium
CFFF:s mentorsstipendium kan sökas av medlemsföretagens medarbetare, för att utveckla den egna kompetensen och därmed förstärka organisationen där medarbetaren är anställd. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet, som är  utvald av Mentor International och som har genomgått en mentorsutbildning. Under flera samtal följer stipendiaten och mentorn en struktur med ett innehåll inriktat på ledar- och verksamhetsutveckling. Mentorn utgår från stipendiatens behov och förmåga och leder processen genom att arbeta med systematiska och relevanta frågeställningar. Stipendiaten besvarar frågorna med syftet att utveckla sin förmåga både som ledare och operativ chef.

2018 års mentorsstipendiat

Anna Bernstad Saraiva Schott

Anna Bernstad Saraiva Schott, MKB Fastighets AB

CFFF:s mentorstipendiat 2018 heter Anna Bernstad Saraiva Schott och är projektledare i miljöutveckling på MKB Fastighets AB. Stipendiet delades ut på CFFF:s frukostmöte om co-working den 11 oktober av Mie Jernbeck, från Mentor International som också ansvarar för mentorprogrammet. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet och tillsammans möts de två i ett antal samtal, som följer en bestämd struktur och är inriktade på ledar- och verksamhetsutveckling.

 

Mentorsstipendiater 2008-2018

 • Anna Bernstad Saraiva Schott, MKB Fastighets AB (2018)
 • Karolina Lindqvist, LKF Fastighets AB (2017)
 • Charlotte Norell, Croissette Real EstatePartner (2016)
 • Daniel Christiansson, Riksbyggen (2015)
 • Anna Malmström, HSB (2014)
 • Mia Kjell, MKB Fastighets AB (2013)
 • Fredrik Oddshammar, Ikano Retail Centres (2013)
 • Annica Samevik, Regionservice Skåne (2012)
 • Daniel Fredlund, Stena Fastigheter (2011)
 • Pia af Klinteberg, Riksbyggen (2010)
 • Camilla Ahlgren, Ikano Fastigheter (2009)
 • Sandra Nilsson, MKB Fastighets AB(2008)

Stipendier examensarbeten
Varje år delas Centrum för fastighetsföretagande ut stipendier á 10 000 kr för väl utförda examensarbeten, som bidrar stärka föreningens vision och ha medför ökad kunskap och utveckling inom fastighetsföretagande. Utlysningen riktar sig till

studenter inom de fastighetsvetenskapliga kandidatprogrammen vid Malmö universitet samt civilingenjörsstudenter vid Lunds Tekniska Högskola.

Examensarbetet ska vara registrerat senast utgången av augusti det aktuella året.

2017 års stipendier examensarbeten

Elof Albrektsson & Per Helsingen, kandidatuppsats, Malmö universitet
Andrea Josefsson & Amanda Utter, mastersuppsats, LTH

Stipendium och diplom för bästa kandidatuppsats vid Malmö universitet gick till Elof Albrektsson och Per Helsingen för uppsatsen ”Informationshantering i fastighetsbranschen – incitament och hinder för en mer digitaliserad förvaltning”. Bästa masteruppsats på LTH erhöll Andrea Josefsson och Amanda Utter för sin uppsats ”Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar – Hur ansvarsfrågan hanteras vid kommersiella fastighetsförvärv” .

Vinnare av Real Estate Øresund Award 2015

Vinnare av Real Estate Øresund Award 2015 Vid onsdagens konferens Real Estate Øresund i Malmö delade Centrum för fastighetsföretagande ut pris till Skånes bästa tjänsteföretag inom fastighetssektorn i fem kategorier. Vinnare i de fem kategorierna är: Värdering:...

läs mer

7 snabba om CFFF:s mentorsstipendium

Annika Samevik sökte CFFF:s mentorsstipendium år 2012 och vann. Här besvarar Annika 7 snabba frågor om stipendiet och dess betydelse.          Varför sökte du CFFF:s mentorsstipendium? Jag ville, efter några år i yrket, utvecklas både på det...

läs mer

VINNARE AV REAL ESTATE ØRESUND AWARD 2014

Vid onsdagens konferens Real Estate Øresund i Malmö delade  Centrum för Fastighetsföretagande delade ut pris till Skånes bästa tjänsteföretag inom fastighetssektorn. Fem stolta pristagare! Värdering: NAI Svefa ”Ett stort kunnande och hög integritet genomsyrar deras...

läs mer