Mentorsstipendium

CFFF:s mentorsstipendium kan sökas av medlemsföretagens medarbetare, för att utveckla den egna kompetensen och därmed förstärka organisationen där medarbetaren är anställd. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet, som är  utvald av Mentor International och som har genomgått en mentorsutbildning. Under flera samtal följer stipendiaten och mentorn en struktur med ett innehåll inriktat på ledar- och verksamhetsutveckling. Mentorn utgår från stipendiatens behov och förmåga och leder processen genom att arbeta med systematiska och relevanta frågeställningar. Stipendiaten besvarar frågorna med syftet att utveckla sin förmåga både som ledare och operativ chef.

Stipendier examensarbeten

Varje år delas Centrum för fastighetsföretagande ut stipendier á 10 000 kr för väl utförda examensarbeten, som bidrar stärka föreningens vision och ha medför ökad kunskap och utveckling inom fastighetsföretagande. Utlysningen riktar sig till

studenter inom de fastighetsvetenskapliga kandidatprogrammen vid Malmö universitet samt civilingenjörsstudenter vid Lunds Tekniska Högskola.

Examensarbetet ska vara registrerat senast utgången av augusti det aktuella året.

Stipendiater

 • Anna Bernstad Saraiva Schott, MKB Fastighets AB (2018)
 • Karolina Lindqvist, LKF Fastighets AB (2017)
 • Charlotte Norell, Croissette Real EstatePartner (2016)
 • Daniel Christiansson, Riksbyggen (2015)
 • Anna Malmström, HSB (2014)
 • Mia Kjell, MKB Fastighets AB (2013)
 • Fredrik Oddshammar, Ikano Retail Centres (2013)
 • Annica Samevik, Regionservice Skåne (2012)
 • Daniel Fredlund, Stena Fastigheter (2011)
 • Pia af Klinteberg, Riksbyggen (2010)
 • Camilla Ahlgren, Ikano Fastigheter (2009)
 • Sandra Nilsson, MKB Fastighets AB(2008)
Stipendie examensarbete 2017

Stipendie examensarbete 2017

Stipendium och diplom för bästa kandidatuppsats vid Malmö universitet gick till Elof Albrektsson och Per Helsingen för uppsatsen ”Informationshantering i fastighetsbranschen – incitament och hinder för en mer digitaliserad förvaltning”. Bästa masteruppsats på LTH...

läs mer