Mentorsstipendium

CFFF:s Mentorsstipendium kan sökas av anställda vid CFFF:s medlemsföretag- och organisationer. Mentor International ansvarar för mentorsprogrammet. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet. Mentorn är utvald av Mentor International och har genomgått Mentor Internationals mentorsutbildning. Under flera samtal följer stipendiaten och mentorn en struktur med ett innehåll inriktat på ledar- och verksamhetsutveckling. Mentorn utgår från stipendiatens behov och förmåga och leder processen genom att arbeta med systematiska och relevanta frågeställningar. Stipendiaten besvarar frågorna med syftet att utveckla sin förmåga både som ledare och operativ chef.
Sök mentorsstipendium.

Karolina Lindkvist, mentorstipendiat 2017, LKF

Examensarbeten

Varje år delas stipendier ut till studenter från Malmö högskola och Lunds Tekniska Högskola för väl utförda examensarbeten. Stipendierna är på 10 000 kr.

Sök  stipendier för utmärkta examensarbeten. Examensarbetet ska vara registrerat senast utgången av augusti det aktuella året.

2017 års stipendiater för utmärkta examensarbeten:

Glada uppsatsstipendiater 2017 från MaH och LTH.