Stipendier

Mentorsstipendium

Centrum för Fastighetsföretagandes mentorstipendium kan sökas av medlemsföretagens medarbetare, för att utveckla den egna kompetensen och därmed förstärka organisationen där medarbetaren är anställd. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet, som är  utvald av Mentor International och som har genomgått en mentorsutbildning. Under flera samtal följer stipendiaten och mentorn en struktur med ett innehåll inriktat på ledar- och verksamhetsutveckling. Mentorn utgår från stipendiatens behov och förmåga och leder processen genom att arbeta med systematiska och relevanta frågeställningar. Stipendiaten besvarar frågorna med syftet att utveckla sin förmåga både som ledare och operativ chef.

Ansök till 2023 års stipendium senast 2023-06-30!

Stipendier för examensarbeten

Centrum för Fastighetsföretagande delar årligen ut stipendier á 10 000 kr för väl utförda examensarbeten på kandidat- och masternivå, som bidrar till att stärka föreningens vision och medför ökad kunskap och utveckling inom fastighetsföretagande. Utlysningen riktar sig till

3studenter inom de fastighetsvetenskapliga kandidatprogrammen vid Malmö universitet samt studenter på civilngingenjörsprogrammen vid Lunds Tekniska Högskola.

Examensarbetet ska vara registrerat senast utgången av augusti det aktuella året.

Ansök till 2023 års stipendium för examensarbeten senast 2023-09-30!

Stipendiater

 • Elin Sönnerdahl, HSB 2023
 • Maria Hiersemann, HSB, 2022
 • Sebastian Ekstam, Malmö Stadsfastigheter (2021)
 • Ahmed Abdulrahman, Wihlborgs (2019)
 • Anna Bernstad Saraiva Schott, MKB Fastighets AB (2018)
 • Karolina Lindqvist, LKF Fastighets AB (2017)
 • Charlotte Norell, Croissette Real EstatePartner (2016)
 • Daniel Christiansson, Riksbyggen (2015)
 • Anna Malmström, HSB (2014)
 • Mia Kjell, MKB Fastighets AB (2013)
 • Fredrik Oddshammar, Ikano Retail Centres (2013)
 • Annica Samevik, Regionservice Skåne (2012)
 • Daniel Fredlund, Stena Fastigheter (2011)
 • Pia af Klinteberg, Riksbyggen (2010)
 • Camilla Ahlgren, Ikano Fastigheter (2009)
 • Sandra Nilsson, MKB Fastighets AB(2008)

Examensarbete

2023

Kandidat
Kristoffer Borgstedt och Viktor Noring, Malmö universitet, Cirkulär hållbarhetsstrategi inom befintliga kommersiella fastighetsbestånd – Från utdömd till uthyrd. Handledare Ingrid Svetoft, Malmö universitet.

Master
Hampus Jansson och Filip Nilsson, LTH, Trepartsöverenskommelsen – framtidens metod för årlig justering av bostadshyror? Handledare Ingemar Bengtsson, LTH.

2022

Kandidat
Filip Juhlin och Andreas Olsson, Malmö universitet, Styrmedel och hållbarhet : En studie om EU-taxonomins påverkan på det befintliga fastighetsbeståndet i Sverige, handledare Peter Karpestam

Master
Jakob Streijfert och Ella Svensson, LTH,   Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch – hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor? ,handledare Rebecka Lundgren,

2021

Kandidat 
Daniel Maman, Erik Boos & Ludwig Wahlquist, Fastighetspaketering – det populära förfarandets effekt för mindre fastighetsbolag, handledare Peter Palm

Master
Alice Petersson & Frida Joelsson, Stigande havsnivåer – Vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden? Handledare Fredrik Warnquist, LTH 

2020  

Kandidat 
Cecilia Jönsson,  – Den psykiska och fysiska hälsan i en WELL-certifierad byggnad, handledare Sylwia Lindqvist, Malmö universitet

Master
Loi Dang & Samuel Huntley, Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen, handledare Riika Kyrö, LTH 

2019

Kandidat 
Emmie Ekholm, Ann Ånäs och Monica Moussa, Från centrum till lerig åkermark – En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie, handledare Peter Karpestam, Malmö universitet.

Master
Rebecka Johnell & Erik Lundin, Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv – en studie om hur svenska fastighetsägare kan vara med och leda den nya utvecklinge, handledare Stefan Olander, LTH.

2018

Kandidat 
Simon Argérus och Sebastian Dimitrakis, Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, handledare Simon Siggelsten, Malmö universitet.

Master
Frida Hedin och Jennifer Jennerhed, Tjänster och digitala lösningar i kontorsfastigheter – En studie om hur fastighetsbolag arbetar med digitalisering för att öka kundnyttan i kommersiella fastigheter, handledare Anne Landin och Malin Kylefors, LTH.

Stipendier utdelade för 2023 års bästa examensarbeten

Stipendier utdelade för 2023 års bästa examensarbeten

Kandidat-och masterstipendiater På CFFF:s frukostmöte den 23 november delades årets uppsatsstipendier ut, både på kandidat- och mastersnivå. Fyra stolta stipendiater tog emot sina stipendier och berättade kort om sina uppsatser.  Den kandidatuppsats som...

läs mer

”Jag hoppas att få fler verktyg i min verktygslåda”

CFFF delar varje år ut ett mentorstipendium. Stipendiaten får tillsammans med en mentor möjlighet att utveckla sig själv och sitt ledarskap samt fundera över framtida karriärsteg. Årets stipendiat heter Elin Sönnerdahl och är chefsjurist på HSB Malmö. – Det kändes...

läs mer

2023 års mentorsstipendium går till Elin Sönnerdahl

Elin Sönnerdahl På CFFF:s frukostmöte den 12 oktober tilldelades Elin Sönnerdahl årets mentorstipendium. Hon är chefsjurist på HSB Malmö och kommer att ha regelbundna träffar med sin mentor under cirka ett års tid. – Samtalen utgår alltid från adepten, som har mycket...

läs mer