Utbildningar

Malmö högskola, Fastighetsföretagande 180 hp
Fastighetsbranschen är i ett snabbt växande skede med plats för stora utmaningar och möjligheter. Fastighetsföretagande är en utbildning som ger studenterna rätt kompetens för en rad kvalificerade uppgifter inom fastighetsbranschen.

Utbildningen ges utifrån ett kundperspektiv och fokuserar på service och relationer i fastighetsbranschen. Huvudämnet är fastighetsvetenskap, som är flervetenskapligt, och som består av beteendevetenskap, ekonomi, juridik, service management och teknik. Under utbildningen lär sig studenterna att  praktiskt tillämpa och kombinera fackkunskaperna på fastigheter och brukare. Samtidigt lär de sig att leda eller delta i processer på strategisk och operativ nivå och hur man tar ett helhetsansvar för kunder, fastigheter, installationer, personal, projektutveckling och företag. Utbildningen avlutas med att ett examensarbete. Läs mer Om Fastighetsföretagande .

Vill du veta mer om Fastighetsföretagande?

Kontakta Ann-Charlotte Lyvall ann-charlotte.lyvall@mah.se
Tel: 040-665 77 46
www.mah.se

 

Lunds Tekniska högskola
Byggproduktion www.bekon.lth.se
Civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri www.l.lth.se
Civilingenjörsutbildningen i Väg och vattenbyggnad www.v.lth.se Avdelningen för fastighetsvetenskap www.lantm.lth.se

Vill du veta mer?
Kontakta Stefan Olander stefan.olander@bekon.lth.se
Tel: 046 222 74 20