Utbildningar

Både på LTH och vid Malmö universitet finns utbildningar inom fastighetsföretagande.

Malmö universitet
Fastighetsföretagande, 180 hp

Vill du veta mer om Fastighetsföretagande?
Kontakta programansvarig Ann-Charlotte Lyvall ann-charlotte.lyvall@mau.se
Tel: 040-665 77 46

Lunds Tekniska högskola
Byggproduktion www.bekon.lth.se
Civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri www.l.lth.se
Civilingenjörsutbildningen i Väg och vattenbyggnad www.v.lth.se vid avdelningen för fastighetsvetenskap www.lantm.lth.se

Vill du veta mer?
Kontakta Stefan Olander stefan.olander@bekon.lth.se
Tel: 046-222 74 20