Startsida

Centrum för Fastighetsföretagande

Vår vision är att skapa ett nytt och tvärvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsföretagande. Vid frukostmöten med aktuella teman möts erfarenheter från näringsliv och ny kunskap från forskning. I samverkan med fastighetsbranschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola skapas en dynamisk miljö som bidrar till återföring av kunskap och kompetensutveckling genom forskningsbidrag, mentorsstipendier och stipendier till examensarbeten. Prenumerera på nyhetsbrevet för att ta del av nyheter, information om frukostmöten och andra aktiviteter.

Är vi redo att ta oss an EU-taxonomin?

Är vi redo att ta oss an EU-taxonomin?

Vad består EU-taxonomin av och hur påverkar den bygg- och fastighetsbranschen? Det var ämnet för CFFF:s frukostmöte den 23 november. Lisa Östling från Wihlborgs Fastigheter och Stefan Karlsson från Ikano Bank var inbjudna för att bringa klarhet i ämnet. Lisa Östling,...

läs mer
”Jag hoppas att få fler verktyg i min verktygslåda”

”Jag hoppas att få fler verktyg i min verktygslåda”

CFFF delar varje år ut ett mentorstipendium. Stipendiaten får tillsammans med en mentor möjlighet att utveckla sig själv och sitt ledarskap samt fundera över framtida karriärsteg. Årets stipendiat heter Elin Sönnerdahl och är chefsjurist på HSB Malmö. – Det kändes...

läs mer

Frukostmöte 2023-11-23: Tema taxonomin

Höstens sista frukostmöte handlar om taxonomin och hur den påverkar fastighetsbolagen. EU:s taxonomiförordning ingår i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med syftet att omdirigera privata investeringar från verksamheter med negativ miljöpåverkan...

läs mer
Uppskattad 25-åring blev rejält firad

Uppskattad 25-åring blev rejält firad

Fastighetsföretagarprogrammet på Malmö universitet har funnits i 25 år. Detta firades den 11 oktober 2023 med tal, tårta, historiska tillbakablickar och samtal med Wihlborgs vd Ulrika Hallengren. Bland de inbjudna gästerna märktes såväl alumner, studenter som lärare...

läs mer
2023 års mentorsstipendium går till Elin Sönnerdahl

2023 års mentorsstipendium går till Elin Sönnerdahl

Elin Sönnerdahl På CFFF:s frukostmöte den 12 oktober tilldelades Elin Sönnerdahl årets mentorstipendium. Hon är chefsjurist på HSB Malmö och kommer att ha regelbundna träffar med sin mentor under cirka ett års tid. – Samtalen utgår alltid från adepten, som har mycket...

läs mer

Frukostmöte 12 oktober – Tema bostäder

Hur har den svenska bostadspolitiken vuxit fram, utvecklats över tid och vilka nutida utmaningar står den inför? Martin Grander, Malmö universitet, presenterar boken ”Bostadsfrågan som politik och intressekamp” (Égalité förlag, 2023) skriven tillsammans med Bo...

läs mer
CFFF enligt HSB Malmö: En trygg arena i en föränderlig tid

CFFF enligt HSB Malmö: En trygg arena i en föränderlig tid

Michael Carlsson är vd för HSB Malmö och vice styrelseordförande i CFFF:s styrelse. Enligt honom behövs föreningen i dag av samma skäl som för 23 år sedan – för att akademin och fastighetsbranschen dels behöver varandra, dels har nytta av en gemensam arena.  CFFF har...

läs mer

CFFF på sociala medier

Om CFFF

Forskning

Nyhetsbrev

Stipendier

Aktiviteter

Kontakt