2018 års mentorsstipendiat: Anna Bernstad Saraiva Schott från MKB

Mie Jernbeck, Mentor International
Anna Bernstad Saraiva Schott, MKB Fastighets AB

CFFF:s mentorstipendiat 2018 heter Anna Bernstad Saraiva Schott och är projektledare i miljöutveckling på MKB Fastighets AB. Stipendiet delades ut på CFFF:s frukostmöte om co-working den 11 oktober av Mie Jernbeck, från Mentor International som också ansvarar för mentorprogrammet. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet och tillsammans möts de två i ett antal samtal, som följer en bestämd struktur och är inriktade på ledar- och verksamhetsutveckling.

Mentorsstipendium kan sökas av medarbetare vid CFFF:s medlemsföretag.

Grattis Anna!