2018 års stipendier för examensarbeten utdelade

På CFFF:s frukostmöte den 22 november delades årets stipendier för 2018 års bästa examensarbeten ut. Stipendierna gick till:

Simon Argérus & Sebastian Dimitrakis, Malmö universitet

Simon Argérus och Sebastian Dimitrakis, för bästa examensarbete på kandidatnivå vid Malmö universitet. De prisas för uppsatsen Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Handledare Simon var Siggelsten. Läs examensarbetet här.

 

 

Frida Hedin, LTH

Jennifer Jennerhed, LTH

Frida Hedin och Jennifer Jennerhed, för bästa examensarbete på masternivå vid Lunds universitet. De prisas för sin uppsats Tjänster och digitala lösningar i kontorsfastigheter – En studie om hur fastighetsbolag arbetar med digitalisering för att öka kundnyttan i kommersiella fastigheter. Handledare var Anne Landin och Malin Kylefors. Läs examensarbetet här.

CFFF gratulerar stipendiaterna!