2019 års stipendier till bästa examensarbete

På CFFF:s frukostmöte den 28 november delades 2019 års stipendier för bästa examensarbeten ut. Stipendierna gick i år till:

Monica Moussa, Ann Ånäs & Emmie Ekholm

Emmie Ekholm, Ann Ånäs och Monica Moussa för bästa examen på kandidatnivå vid Malmö universitet. De prisas för sin uppsats

Från centrum till lerig åkermark – En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

Handledare har Peter Karpestam, lektor vid Malmö universitet, varit.

Läs deras examensarbete här.

 

Erik Lundin & Rebecka Johnell

Rebecka Johnell och Erik Lundin för bästa examen på masternivå vid Lunds Tekniska Högskola, med uppsatsen

Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv – en studie om hur svenska fastighetsägare kan vara med och leda den nya utvecklingen

Uppsatsen har skrivits i samarbete md Vasakronan och har handletts av Stefan Olander, docent vid LTH.

Läs deras examensarbete här.

CFFF gratulerar samtliga stipendiater!