2022 års stipendier för bästa examensarbeten utdelade

CFFF:s stipendier för väl utförda examensarbeten, både på kandidat- och mastersnivå, delades ut på frukostmötet den 24 november. Tre av fyra stipendiater var på plats och berättade helt kort om sina arbeten. 

Stipendiet på kandidatnivå delades ut till Filip Juhlin och Andreas Olsson, vid Malmö universitet, där Peter Karpestam var deras handledare. Deras examensarbete, Styrmedel och hållbarhet : En studie om EU-taxonomins påverkan på det befintliga fastighetsbeståndet i Sverige handlar om EU-taxonomin, ett regelverk som ska bidra till att klassificera miljömässigt hållbara investeringar och skapa en gemensam definition av hållbarhet. 
– Vi tyckte att ämnet var spännande  och ville lära oss mer om det nya regelverket. I uppsatsen konstaterar vi bland annat att det råder delade meningar om ifall EU-taxonomin verkligen skapar incitament till att omvandla det befintliga beståndet till att bli mer hållbart, sa Filip Juhlin och Andreas Olsson.

Stipendiet på mastersnivå delades ut till Jakob Streijfert och Ella Svensson som studerat vid LTH, där Rebecka Lundgren var deras handledare. Examensarbete har rubriken Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch – hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor? 
– Vi diskuterade lite olika ämnen men fastnade för detta med delningsekonomi, som vi tyckte verkade intressant. Sedan pitchade vi ämnet för Granitor, som nappade. Vi skrev en del om deras projekt Embassy of Sharing och hade en handledare även hos dem, sa Jakob Streijfert.

/Lotta Solding