2022 har varit ett händelserikt år för oss alla

Vad gäller roliga aktiviteter så var CFFFs 20-årsjubileum i maj ett sådant! Det var välbesökt och det var glädjande att kunna blicka tillbaka på vad vi gjort under våra 22 år, men även att göra en spännande utblick mot framtiden. Under året har vi haft frukostmöten om bland annat LFM 30, Varvstaden, om hur vi hanterar vatten i städer, och hur fastighetsbranschen kan hanterar en osäker framtid – både ekonomiskt och politiskt. Vi har delat ut stipendier, både mentorstipendium och stipendium för examensarbeten.

På forskningsfronten så har det hänt en hel del. Malmö universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för ett dialogprojekt tillsammans med HSB Malmö, Stena fastigheter, Helsingborgshem och Ycap.  I november meddelade Formas att medel erhållits från för en Forskarskola –ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration. Åtta doktorander kommer att knytas till RISE eller till något av de tre deltagande lärosätena: Lunds Tekniska Högskola (som är huvudsökande), Malmö universitet och Campus Gotland, vid Uppsala universitetAv CFFFs medlemsföretag är Stena Fastigheter, Vasakronan, HSB Malmö samt Structor Projektledning Malmö AB med i projektet.

På Malmö universitet går nu internationella studenter sitt andra år på den nya masterutbildningen Urban Business and Development- Real estate and Transport. LTH har under året inrättat ett profilområde som ska verka för ökat fokus på cirkulära byggprocesser för både forskning och utbildning

Under hösten har även en stor ansökan till KK-stiftelsen skickats in om klimatomställning för näringslivet där syftet är kompetensutveckling på avancerad nivå för medarbetare i fastighetsbranschen. I denna ansökan som vi får besked om under februari/ mars är det samverkan mellan LTH, Malmö universitet och LFM 30 och ett antal medlemsföretag i CFFF. 

Det är väldigt roligt att konstatera att vårt mångåriga arbete att stärka forskningsfokus och samarbete mellan fastighetsbransch och akademi, börjat bära rikligt med frukt.

Vi ser fram emot ett spännande 2023 med önskan om en
God Jul och ett Gott Nytt År!

Lotta Strömgren Jönsson         Karin Staffansson Pauli             Ann-Charlotte Lyval
Ordförande                                 Utvecklingsledare                    Informationsansvarig

Missa inte att lyssna på Stadsutvecklingspodden!

CFFF samarbetar med Institutet för hållbar stadsutveckling, en samverkansplattform som drivs till lika delar av Malmö universitet och Malmö stad. ISU producerar Stadsutvecklingspodden, som du kan läsa mer om och lyssna på här. Du hittar den också där du brukar lyssna på poddar. För att inte missa några avsnitt kan du följa podden på Linkedin.