2023 års mentorsstipendium går till Elin Sönnerdahl

Elin Sönnerdahl

På CFFF:s frukostmöte den 12 oktober tilldelades Elin Sönnerdahl årets mentorstipendium. Hon är chefsjurist på HSB Malmö och kommer att ha regelbundna träffar med sin mentor under cirka ett års tid.

– Samtalen utgår alltid från adepten, som har mycket att säga till om när det gäller hur vi lägger upp programmet, sa Mie Jernbeck från Mentor International, som driver det specialdesignade mentorprogrammet. 

Mentorstipendiet kan sökas av medarbetare på CFFF:s medlemsföretag.