7 snabba om CFFF:s mentorsstipendium

Annika Samevik sökte CFFF:s mentorsstipendium år 2012 och vann. Här besvarar Annika 7 snabba frågor om stipendiet och dess betydelse. 

Annika Samevik

 

 

 

 

  • Varför sökte du CFFF:s mentorsstipendium?

Jag ville, efter några år i yrket, utvecklas både på det personliga och yrkesmässiga planet. Jag kände att jag behövde kompetens utifrån för att få stöd och hjälp.

  • Hur fick du kännedom om stipendiet?

Sedan studietiden på Fastighetsföretagarprogrammet har jag deltagit på CFFF´s möten och har även registrerat mig för att få nyhetsbreven.

  • Hur inleddes processen med Mentor International? Hur gick det till att få din mentor?

Jag träffade först grundaren och VD:nför Mentor International, Mie Jernbeck. Hon ställde ett antal frågor kring min arbetssituation och vad jag ville uppnå med mentorskapet. Mie intresserade sig även för mina personlighetsdrag. Efter detta klargjorts kunde hon lättare ”matcha” mig med lämplig mentor. Vid nästa möte träffade jag både föreslagen mentor och Mie för ett gemensamt samtal. Eftersom det kändes bra för alla parter beslöt vi att fortsätta med mentorn.

  • Vad gör man tillsammans med sin mentor, vad talar man om etc.?

Vi träffades drygt 1 gång/månad och hade ett bestämt ämne för varje möte. Inför mötena förberedde jag mig på olika sätt. En del av ämnena var kopplade till vad jag hade på gång i mitt yrkesliv, tex. medarbetar/lönesamtal, omorganisation, konflikthantering, ledarskap etc. Vi fokuserade också på min utveckling – vad jag ville uppnå med min nuvarande tjänst, karriär och framtidsplaner. Det var svårare att formulera än jag trodde!

  • Hur har du upplevt processen?

Välorganiserat men ändå situationsanpassatoch spontant. Engagerad och stöttande mentor som gav mycket givande samtalsutbyte. Min mentor gav inga raka svar på mina frågor, utan ställde motfrågor och lät mig själv komma till insikt och möjlig lösning.

  • Vilka effekter har mentorsskapet haft på dig i arbetet, men kanske också även privat?

Mentorskapet har gett mig bättre självförtroende. Jag är nu övertygad om att de beslut och val jag gör betyder något och gör skillnad.  Jag känner att jag lever upp till min organisations värdegrund som lyder ”Vill, vågar, agerar”. Att sätta upp mål och att komma vidare till dem är idag en morot för mig, både privat och i yrkeslivet.

  • Är detta du något du kan rekommendera CFFF:s medlemsföretags anställda att söka?

Utan tvekan, JA!