Ändrat datum för årsmöte och 20-årsjubiléet flyttas till hösten

På grund av coronaviruset flyttas årsmötet till den 11 juni kl. 11 och CFFF:s 20-årsjubileum flyttas till ett särskilt jubileumsfrukostmöte den 24 september.

Höstens andra frukostmöte äger rum den 26 oktober.