Är branschen redo för ett enhetligt fastighetsspråk?

Höstens första frukostmöte handlade om digitalisering och tog oss med på en resa som spände över dåtid, nutid och framtid. Jan Petersson och Jonas Andersson från Vasakronan berättade bland annat om Real Estate Core, ett gemensamt digitalt fastighetsspråk som de arbetat fram tillsammans med ett antal aktörer.

Bland de trender eller rörelser som Vasakronan tycker sig se i sin omvärld nämnde de bland annat att det är många kunder som efterfrågar en flexibel kontorsmiljö, där ”allt bara ska funka och servicen vara hög”.

– Många är också inriktade på effektivt resursutnyttjande samt delning av både ytor och tjänster. Att behålla och attrahera kompetens samt att ha en personal som mår bra värdesätts också, sa Jonas Andersson, fastighetsutvecklare teknik på Vasakronan.

Digital utveckling
I en snabb återblick beskrev de sedan hur företagets digitala utveckling det senaste decenniet gått från att ta fram olika appar, för till exempel felanmälan, till att allt mer handla om att arbeta fram olika digitala system, för att hantera bland annat pop-up-lokaler och laddstolpar.

Jonas Andersson & Jan Petersson, Vasakronan

– När vi ställde oss frågan hur vi skulle ta den digitala resan vidare kände vi bland annat ett behov av att skapa ett gemensamt ”språk” eller plattform för byggnader; ett slags esperanto för branschen. Med det menar vi ett sätt att samla all data och information om en fastighet i ett och samma system, sa Jan Petersson, fastighetschef på Vasakronan.

Jonas Andersson fortsatte:
– I Real Estate Core, via plattformen Idun, strukturerar vi upp alla protokoll och all data som finns om en byggnad, renodlar det till it och ser sedan till att all information samlas i ett enda system. Detta är vårt försök att hitta en helhetslösning som vi hoppas att fler vill ansluta sig till.

Utvecklat i samarbete
Samarbetet kring Real Estate Core har Vasakronan gjort i samarbete med RISE, Idun, Wilhelm, Akademiska hus och Jönköpings universitet.

Efter presentationen följde en diskussion som bland annat handlade om hur digitaliseringsmogen fastighetsbranschen egentligen är samt hur villiga vi är att dela digitala system med konkurrenter eller branschkollegor. De två talarna breddade sina förklaringar:

– Vi strukturerar bara ettor och nollor så att de blir begripliga och kan läsas av andra system. Därmed blir de möjliga att dela och kommunicera. Självklart avgör var och en som är med vad de vill lägga in i systemet. Vår ambition har varit att hitta ett standardiserat gränssnitt, sa Jan Petersson.

– Nästa steg blir att försöka få in AI-tänket i fastighetsbranschen så att vi kan arbeta mer proaktivt och till exempel undvika driftsstopp istället för att rycka ut och lösa dem när de uppstår, sa Jonas Andersson.

/Lotta Solding