Årets mentorstipendiat ser fram emot att bli utmanad

Maria Hiersemann utsågs nyligen till CFFF:s mentorstipendiat 2022. Hon är chef för ekonomiska tjänster på HSB Malmö och hoppas att mentorprogrammet ska ge henne ökad självinsikt.

– Jag har höga förväntningar och hoppas bli utmanad, dels i mina egna uppfattningar, dels när det gäller min nya och mer affärsnära chefsroll. Det kan ibland även vara olustigt att bli utmanad, men det är ofta det som utvecklar en i slutänden, säger hon.
Maria Hiersemann är chef för 14 personer, som tillsammans arbetar med ekonomisk förvaltning av HSB Malmös bostadsrättsföreningar. 
– Det roligaste med mitt jobb är att arbeta med fastighetsekonomi tillsammans med ett stort gäng ekonomer. Vi har en bred kompetens inom gruppen, vilket är kul. Min uppgift är att se till att avdelningen har förutsättningar att leverera det vi ska. Jag arbetar även med strategiskt arbete framåt. Uppdraget är min första affärsnära roll, så min utmaning handlar till stor del om att ”tänka affär” på ett annat sätt än jag gjort i mina tidigare stödfunktionsroller, säger hon.

Maria Hiersemann

Vad tror du att programmet kan leda till på sikt?
– Jag hoppas att det ska leda till att jag blir tryggare i min roll och att jag får större självinsikt. Hur påverkar jag andra, hur kan jag påverka olika situationer och när ska jag backa? Det är några frågor som jag gärna vill reflektera över.

Har du några tidigare erfarenheter av mentorskap?
– Jag har inte haft någon officiell mentor förut, men jag har haft olika förebilder i form av kollegor som varit lite ”inofficiella mentorer”. Jag har också haft både goda och dåliga förebilder nära mig genom livet. Och de dåliga lär en också saker! Jag har dessutom två systrar och vi coachar och peppar varandra mycket.