Årsmöte 18 maj 2016

Välkommen till lunchträff med paneldebatt om “Förändrade kontorsmiljöer – vilka krav ställs på ett förändrat chef- och ledarskap?” och årsmöte med CFFF den 18 maj 2016. Vi avslutar lunchträffen med mingel och lättare förtäring.

Paneldebatten kommer att handla om vad de nya kontorslösningarna innebär för individer och för organisationen som helhet. Fokus ligger på förändringar i ledarskapet samt hur medarbetarrollen påverkas. Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap med inriktning mot arbetslivets psykologi, inleder med ett kort anförande. Därefter leder moderator Lotta Strömgren Jönsson debatten. I panelen deltar professor Tuija Muhonen, projektledare Ingegerd Jönsson från Tetra Pak, regionchef Anders Kjellin från Vasakronan och verksamhetsområdeschef Mikael Strand från Midroc Property Development.

Datum: onsdagen den 18 maj 2016
Tid: kl 11.00-13.00
Plats:  OBS ny lokal!! NIA 0606 på Malmö Högskola. (samma hus och våningsplan, där vi har frukostmötena)

Dagordning för årsmötet finns nedan och länk till årsredovisning finns här.

Dagordning för årsmötet

 • 1 Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare
 • 2 Val av en person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
 • 3 Upprättande av deltagarförteckning
 • 4 Fastställande av röstlängd
 • 5 Stämmans behöriga utlysande
 • 6 Godkännande av dagordning
 • 7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för 2015
 • 8 Föredragning av revisionsberättelser för år 2015
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Fastställande av antal styrelseledamöter
 • 11 Val av styrelseledamöter.
 • 12 Val till valberedningen.
 • 13 Val av revisor.
 • 14 Fastställande av medlemsavgift
 • 15 Övriga frågor
 • 16 Mötets avslutande

Anmäl dig senast den 16 maj i formuläret nedan.

Väl mött,
Karin Staffansson Pauli

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]