Årsmöte 27 maj 2010

Den 27 maj höll CFFF sitt årsmöte i bibliotektet på Orkanen. Efter årsmötet följde utdelning av årets stipendier.

Stipendium för bästa examensarbete vid LTH tillföll Björn Renwert och Marcus Dahlberg för deras uppsats om “Varför städar vården? – en undersökning av landstingens FM-perspektiv”.

Stipendium för bästa examensarbete vid Mah delades ut till Henrik Jönsson och Tim Prevolnik för deras uppsats om “Ökad kvarsittningsgrad – kundlojalitet genom utvärdering av lokalprojekt”.

Till minne av föreningen Malmö fastighetsförvaltare delades ett stipendium ut till Angelica Perssn och Annica Samevik för deras uppsats om “Fastighetsdrift på entreprenad – en studie av Hässleholms och Ängelholms sjukhus”.

Årets mentorsstipendiat blev Pia af Klinteberg vid Riksbyggen.

Efter utdelning av stipendierna talade Mia Wahlström vid Tyréns om “Stadstrender – en internationell studie om framtidens framgångsrika städer”. I utvecklingsprojektet “Stadstrender” vill Tyréns stärka kunskapen om hur städer i framtiden kommer att se ut och fungera utifrån ett holistiskt perpsektiv. I studien ingår en svensk undersökning bland städers invånare, besökare och näringsliv, men också en internationell studie där Tyréns besökt tio megastäder och intervjuat stadsplanerare, arkitekter, forskare och experter inom kultur och turism.

Mia talade om ett antal megatrender när det gäller stadstrender: globalisering, individualism, hitech-hitouch, merging, upplevelse och reduktion. Sedan berättade Mia några korta historier från ett antal städer runt om i världen såsom New York, San Fransisco, Hong Kong, London, Tokyo och Sydney.

Årsmötet avslutades med trivsamt mingel och att alla önskades en härlig sommar.

/Ann-Charlotte Lyvall