Årsmöte 2:e maj 2019

Den 2 maj kl. 11.30 bjuder Centrum för Fastighetsföretagande in till vårens sista evenemang. Det inleds med ett kort årsmöte och därefter kommer Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, att tala om dagens Malmö med utblickar mot framtiden.Vi avslutar med mingel och lättare förtäring.

Datum: torsdagen den 2 maj 2018
Tid:        kl 11.30 -13.30
Plats:     Malmö universitet, Niagara, NI:A0306

Dagordning för årsmötet finns nedan och ta del av årsredovisningen här: Årsredovisning 2018

Dagordning för årsmötet den 2 maj 2019 kl 11.30-11.45

 1. Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare
 2. Val av en person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
 3. Upprättande av deltagarförteckning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Stämmans behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för 2018
 8. Föredragning av revisionsberättelser för år 2018
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val till valberedningen.
 13. Val av revisor.
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Anmäl dig senast den 29 april i formuläret nedan där du anger om du vill äta lunch (glöm inte meddela önskemål om specialkost) och även kan ställa frågor till Christer Larsson.

Varmt välkommen!
Karin Staffansson Pauli
Utvecklingsledare