Årsmöte, paneldebatt och glad sommar!

Sammanfattning från årsmöte och paneldebatt med CFFF

Utvecklingsledare Peter Palm presenterar dagens agenda innan ordförande Sofia Tholerus tar över. Dagordningens punkter avhandlas med en kort utvikning i verksamhetsberättelsen samt med val av ny styrelseledamot, Unni Solbe, VD Stena Fastigheter Malmö.

Mentorsstipendiat 2015

Mie Jernbeck, Mentor International, delade ut mentorstipendiet till Daniel Christiansson från Riksbyggen. Föregående års stipendiat hade tyvärr inte möjlighet att närvara, men kommer vid ett senare tillfälle och berättar om sina erfarenheter.

Moderator Lotta Strömgren Jönsson öppnade paneldebatten som ska samtala om ämnet ”Att bygga bostäder på B- och C-lägen” med en presentation av paneldeltagarna Olof Andersson, VD Trianon, Christian Röder, Fastighetskontoret Malmö Stad och Stefan Olander, docent på LTH.

Det ska byggas många bostäder, men ändå kommer det att råda bostadsbrist en lång tid framöver. 183 av 290 kommuner uppger att de har bostadsbrist. Ca 7000 bostäder finns i klara planer för Malmö och ytterligare 6000 i kommande planer. Christian Röder menar att ett problem är att det inte finns tillräckligt med invånare som vill betala och finns inte betalningsförmågan vill ingen bygga. Olof Andersson VD Trianon berättar om ett bygge på C-läge som projekterats tillsammans med ett byggföretag, där man kommit ner markant i pris.

Lotta Strömgren Jönsson frågar om miljonprogrammet i relation till hållbarhetsperspektivet. Docent Stefan Olander menar att man inte kan dra alla fastigheter i miljonprogrammet över en kam. Den sociala hållbarheten finns med som en faktor i upphandlingar som Trianon gör. Sociala klausuler och sociala investeringar har Malmö Stad arbetat med länge. Två exempel är att några av hyresgästerna får en anställning i området och/eller att kommunen får disponera 10% av bostäder via socialtjänsten.

Panel årsmöte 2015
Avslutningsvis uttrycker panelen att det behövs mod och tydlig dialog, för att börja bygga bostäder både från staden och från byggherren.

Dagens begivenheter avslutades med lunch och eftersnack.

CFFF önskar en trevlig fastighetsföretagarsommar!

Den 23 september ses vi igen på höstens första frukostmöte