Årsmöte och uppskattad paneldebatt den 15 maj 2014

Torsdagen den 15 maj hölls CFFF:s årsmöte, som avlöpte enligt dagordningen. Ordförande Sofia Tholerus, tillika dagens mötesordförande, guidade genom mötespunkterna med utvecklingsledare Peter Palm vid pennan.

  • Tidigare utvecklingsledare Ann-Charlotte Lyvall avtackades med en vårbukett och ett presentkort.
  • Anders Fransson, VD Lifra, önskas varmt välkommen som ny ledamot i CFFF:s styrelse.
  • Avgående styrelseledamot Thomas Berggren kommer att avtackas vid ett senare tillfälle för sitt betydelsefulla engagemang i CFFF. Thomas som varit med i CFFF:s styrelse sedan år 2001 varav 5 år som ordförande.
  • CFFF:s mentorsstipendiat för 2013 Fredrik Oddshammar tackade för sitt utvecklande år och skickade stafettpinnen vidare till detta års stipendiat Anna Malmström.

Mentorstipendiat 2014

 

 

 

 

Mie Jernbeck från Mentor International och årets stipendiat Anna Malmström från HSB

Efter mötet följde en paneldebatt om citykärnor och en lättare lunch med mingel.

Nu önskar vi på CFFF en trevlig sommar och väl mött till höstens aktiviteter!