Årsmöte onsdagen den 20 maj 2015

Välkommen till Centrum för fastighetsföretagandes årsmöte onsdagen den 20 maj 2015

Välkommen till Centrum för fastighetsföretagandes årsmöte onsdagen den 20 maj kl 11.00 i sal U302 på Malmö Högskola. Årsmötet följs av en paneldebatt som leds av Lotta Strömgren Jönsson, YCAP AB, på temat “Att bygga bostäder på B- och C-lägen”. Paneldeltagare är:

Olof Andersson, VD Trianon
Stefan Olander, LTH
Christian Röder, Fastighetskontoret Malmö Stad

Vi avslutar med mingel och en lättare lunch. Nedan följer årsmötets dagordning.

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare
 • 2 Val av en person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
 • 3 Upprättande av deltagarförteckning
 • 4 Fastställande av röstlängd
 • 5 Stämmans behöriga utlysande
 • 6 Godkännande av dagordning
 • 7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för 2014
 • 8 Föredragning av revisionsberättelser för år 2014
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Fastställande av antal styrelseledamöter
 • 11 Val av Styrelseledamöter.
 • 12 Val till valberedningen.
 • 13 Val av revisor.
 • 14 Fastställande av medlemsavgift
 • 15 Övriga frågor
 • 16 Mötets avslutande

Anmäl dig senast den 18 maj i formuläret nedan.

Varmt välkomna!
Peter Palm


Anmäl dig här!

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]