Paneldebatt och årsmöte den 3 maj 2018

Välkommen till paneldebatt om ”Målkonflikter vid utveckling av staden” – samt årsmöte med CFFF! Städerna brottas idag med komplexa frågeställningar i de utvecklingsprocesser som drivs bland annat för att möta det samhällskrav som finns för att skapa bostäder. Målsättningen är att skapa förutsättningar för hög livskvalitet, god miljö och god ekonomi. På grund av otydlighet […]

Stipendie examensarbete 2017

Mentorsstipendium

Kunskap som konkurrensfördel i fastighetsföretagandet

Individuell mätning och debitering