CSR – Strategiskt och operativt i ett bostadsbolag

Centrum för fastighetsföretagandes frukostmöte den 6e februari 2014 Tema: Corporate Social Responsibility – strategiskt och operativt i ett bostadsbolag Morgonens föredragshållare är Anna Heide, CSR-chef hos MKB, och Helena Bohman, lektor vid Malmö högskola. De kommer att belysa hur olika företag kan arbeta med bostadsförvaltning och sociala frågor. Anna Heide kommer att ge exempel på […]

Rättvis hyressättning: för vem?

Välkomna till höstens sista frukosmöte Denna gång är temat Rättvis hyressättning: för vem? Professor Hans Lind och Sonny Modig , båda ledamöter i Handelskammarens nyinrättade Bokommitté, gästar oss för att diskutera systemet för hyressättning. Utgångspunkten är dagens system och fokus är hur det skulle kunna utvecklas för att bi mera rättvist ur både ett ägare och […]

CFFF: Frukostmöte 17 oktober

Under höstens andra frukostmöte kommer CFFFs medlemmar att möta Helena Bohman och Joa Falke.  Helena Bohman, universitetslektor vid  Malmö högskola, kommer att presentera sin studie “Slumvärdar: ett nationalekonomiskt perspektiv”, till vilken CFFF har beviljat forskningsbidrag. Joa Falke, affärsutvecklare vid Malmö högskola, kommer därefter att presentera samverkansprojektet DEMOLA. DEMOLA är ett  innovationsprojekt, där företag och studenter samverkar […]

Årsmöte

Den 23/5 håller Centrum för fastighetsföretagande årsmöte med efterföljande föreläsning om Köpenhamns outnyttjade möjligheter. Vi avslutar med utdelning av Mentorsstipendiet och mingel. Tid: 23/5 klockan 15.00 Plats: Magistratskolans aula, Rådmansgatan 9, Malmö Kallelse med dagordning: kallelsearsmote2013 Köpenhamns outnyttjade möjligheter – Anders Olshov Föredraget tar utgångspunkt i Anders Olshovs nya bok, med samma titel. Anders tar oss med […]

Frukostmöte: Framtidens kontorslösningar

Vårens andra frukostmöte äger rum den 11 april på Ideon Gateway och handlar om Framtidens kontorslösningar. Susanna Toivanen, filosofie doktor i sociologi och in-houseforskare hos NCC Property Development i Malmö, kommer att tala om framtidens kontor, vad som driver utvecklingen och hur trenderna ser ut. I dag talas det en hel del om aktivitetsbaserade arbetsplatser. Men […]