Bli medlem

Som medlem i Centrum för Fastighetsföretagande bidrar er organisation till återföring av kunskap och kompetensutveckling för era medarbetare och fastighetsbranschen, men också för forskare och studenter inom fastighetsföretagande vid Lunds Tekniska Högskola och Malmö universitet.

Ett medlemskap ger era medarbetare möjlighet att delta i frukostmöten med aktuella teman, där erfarenheter från näringsliv och ny kunskap från forskning möts. Frukostmötena är ett tillfälle för alla som är intresserade av frågor som rör fastighetsföretagande att träffas. Medlemsföretagens medarbetare kan även söka mentorsstipendium, för att utveckla den egna kompetensen och därmed förstärka organisationen där medarbetaren är anställd.

Vill din organisation bli medlem i Centrum för Fastighetsföretagande? Under Om CFFF  kan du läsa mer om CFFF och se vilka företag och organisationer som är medlemmar, vilka som ingår i CFFF:s styrelse samt läsa om föreningens stadgar och medlemsavgifter. Kontakta Karin Staffansson Pauli för mer information.