Boende för äldre – komplex fråga som engagerar många

Under rubriken ”Boende för äldre och samhällsfastigheter” arrangerade CFFF ett välbesökt frukostmöte den 14 februari 2019. En forskare från Lunds universitet, två representanter från Ikano Bostad och en från Malmöbryggan Fastighetsekonomi gav sin syn på detta mångfacetterade ämne.

Inledningsvis lyssnade vi på Marianne Granbom, forskare knuten till CASE (Centre of Ageing and Supportive Environments), ett flervetenskapligt forskningscentrum vid Lunds universitet. Där är hon samordnare för ett tematiskt och flervetenskapligt samordningsinitiativ om åldrande, bostäder och sociala rättigheter.

Marianne Granbom, med. dr. leg. arbetsterapeut, CASE Medicinska fakulteten, Lunds universitet

– Det här är ett komplext område och det finns relativt mycket forskning, men tyvärr ofta utspritt i isolerade öar. Det är en utmaning för oss forskare att försöka se till helheten och se hela detta område och inte bara delar av det, sa Marianne Granbom.

Marianne berättade om verksamheten på CASE och bland de forskningsfrågor hon och hennes kollegor arbetar med nämnde hon bland annat: Hur kan äldre själva bidra till forskningen? Skulle det vara möjligt att vid större renoveringar och stambyten även se om det går att höja tillgängligheten? Går det att bygga bort ensamheten bland äldre på särskilda boenden?

Bejaka det friska
Därefter berättade Olle Ingman och Sofia Tholerus om hur man på Ikano Bostad arbetar med bostäder för äldre. Deras grundinställning är att så långt som möjligt bejaka det friska hos äldre och anpassa sina boenden efter detta. I Sverige blir befolkningen allt äldre och många är också allt friskare högre upp i åldrarna. Den stora majoriteten äldre bor också kvar hemma allt längre.

Olle och Sofia berättade om de olika typer av boendeformer som finns att välja mellan för äldre, där

Sofia Tholerus & Olle Ingman, IKANO Bostad

biståndsbedömt trygghetsboende är en av de senaste nyheterna på marknaden.

– Andelen privata vårdgivare ökar och vårt fokus just nu är att utveckla fastigheter som innehåller vårdboenden som vi driver i egen regi. Framåt tror vi att det är av intresse att fler äldreboenden ligger urbant och att de är integrerade i staden, med stor närhet till all möjlig form av vård, butiker och annan service, sa de.

Tillsammans med Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet bedriver Ikano Bostad ett innovationsarbete för att skapa framtidens äldreboenden. De har bland annat låtit sig inspireras av goda exempel i Holland och Danmark. Snart hoppas de skapa sitt första akademiska vårdboende, i form av ett slags ”Living lab”, med plats för äldreforskning och utbildning av morgondagens medarbetare.

Mindre konjunkturkänsliga

Peter Samuelsson, Malmöbryggan Fastighetsekonomi

Siste man på scenen var Peter Samuelsson, från Malmöbryggan Fastighetsekonomi. Han arbetar med att värdera samhällsfastigheter och inledde med att berätta vad som kan väga för och emot just samhällsfastigheter, ur ett ekonomiskt förvaltarperspektiv. Han menade bland annat att samhällsfastigheter ofta är mindre konjunkturkänsliga, mindre lägesberoende och extremt pålitliga hyresbetalare.

– Å andra sidan kräver dessa fastigheter speciell anpassning, har ett begränsat användningsområde och en dålig värdeutveckling. Värdet på de här fastigheterna sjunker ofta på sikt och det gäller att vara medveten om det. Som ägare och förvaltare av dem blir man också beroende av politiska beslut och får lov att planera i de fyraårsperioder som präglar politiken, sa han.

Frukostmötet avslutades med en kortare frågestund och det märktes att frågan var angelägen för många. Att gå från kortsiktiga perspektiv till längre efterfrågades, precis som vikten av att visa upp den forskning som faktiskt finns samt sprida och tillämpa den bättre. Oavsett om man är fastighetsägare, anhörig eller själv är en äldre person så var alla överens om att beslut i frågor som rör boende för äldre kan fattas utifrån såväl juridiska, ekonomiska som känslomässiga skäl.

Kontakta gärna Marianne Granbom för  mer information och se även CASE.

/Lotta Solding