Årsmöte, branschpremiär av Science Slam och paneldebatt – välkommen den 17 maj 2017!

Centrum för Fastighetsföretagande inbjuder till ett fullspäckat lunchmöte onsdagen den 17 maj.

CFFF inbjuder till årsmöte, branschpremiär för Science Slam följt av paneldebatt med ledande företrädare från fastighetsbranschen kring samverkan mellan näringsliv och forskning.

Programmet inleds med årsmöte, där handlingarna finns att hitta här. Därefter är det Science Slam! Tre framstående forskare får möjlighet att på 4 minuter vardera presentera sin forskning. Därefter följer en paneldebatt med ledande befattningshavare från fastighetsbolag, konsultbolag, branschorganisation och Sveriges enda professor i fastighetsförvaltning.

Panelen kommer att diskutera framtidens forskning och om samverkan mellan forskning och näringsliv i vår bransch. Hur fungerar denna samverkan idag? Hur når forskningsvärlden ut med sina resultat? Hur tar näringslivet till sig dessa? Hur når branschen affärsnytta av den forskning som bedrivs? Kan forskning göras mer relevant genom utökad samverkan mellan näringsliv forskning? Varför är det så svårt att få branschföreträdare och företag engagerade i forskningsfrågor? Skiljer sig fastighetsbranschens förutsättningar för forskning från andra branscher?

Vi avslutar lunchträffen med mingel och lättare förtäring.

Agendan för dagen ser ut som följer:
11.00                 Årsmöte CFFF
11.30                 Science Slam med Helena Bohman, Martin Grander, Ju Liu, från Malmö högskola.
11.50                 Paneldebatt med ledande företrädare från branschen;

  • Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, KTH
  • Mikael Lundström, VD, NAI Svefa
  • Susanne Rikardsson, VD, Fastighetsägarna
  • Henrik Saxborn, VD och Koncernchef, Castellum AB

Moderator: Lotta Strömgren Jönsson, YCAP AB och ordförande för CFFF

12.45                Lunch och mingel
13.30 -15         Avslutning av Mentorprogrammet på programmet i Fastighetsföretagande

Datum: Onsdagen den 17 maj 2017
Tid: kl. 11.00, lättare lunch serveras kl 12.45. Vi avslutar lunchträffen kl 13.30, därefter är alla välkomna att stanna för avslutning av Mentorprogrammet i Fastighetsföretagande.
Plats: Ny lokal! Malmö Högskola, lokal Storm på Citadellsvägen 7 Länk:  http://storm.mah.se/?ettan=forskning

Anmäl dig senast måndagen den 15 maj på denna länk.

Väl mött,
Karin Staffansson Pauli