Välkommen till Malmö Real Estate Research Conference 18–19 april!

Är du nyfiken på aktuell forskning inom fastighetsområdet? Då har du chansen att vara med på den konferens som Institutionen för Urbana studier vid Malmö universitet i år arrangerar för trettonde gången. Konferensen inleds torsdag den 18 april kl 13.00. Efter det officiella öppnandet ges plats för årets huvudtalare, Kristina Mjörnell från LTH, som ska […]

Finns det något ljus i tunneln för fastighetsmarknaden?

Den 29 februari var vi många som samlades på årets första frukostmöte, för att höra mer om läget på fastighetsmarknaden. Per Wieslander från SVEFA och Fredrik Dackheden från Catella gav oss sin syn på dagsläget samt vad vi kan förvänta oss av 2024. Per Wieslander inledde med att konstatera att transaktionsvolymen under 2023 låg på […]

Är vi redo att ta oss an EU-taxonomin?

Vad består EU-taxonomin av och hur påverkar den bygg- och fastighetsbranschen? Det var ämnet för CFFF:s frukostmöte den 23 november. Lisa Östling från Wihlborgs Fastigheter och Stefan Karlsson från Ikano Bank var inbjudna för att bringa klarhet i ämnet. – Att ta sig an EU-taxonomin uppfattas ofta som svårbegripligt, vilket jag kan förstå. Det finns […]

Uppskattad 25-åring blev rejält firad

Fastighetsföretagarprogrammet på Malmö universitet har funnits i 25 år. Detta firades den 11 oktober 2023 med tal, tårta, historiska tillbakablickar och samtal med Wihlborgs vd Ulrika Hallengren. Bland de inbjudna gästerna märktes såväl alumner, studenter som lärare och programansvariga. – Jag är stolt och glad att jag, tillsammans med många duktiga kollegor, har varit en […]

Vad har format svensk bostadspolitik och hur ser framtiden ut?

Det finns ett glapp i svensk bostadspolitik eller kanske rent av två. Dels överensstämmer inte politikens ambition med dess praktik, dels finns det ett glapp mellan bostads- och socialpolitiken. Det sa Martin Grander, när han presenterade boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp, på CFFF:s frukostmöte den 12 oktober.  Martin Grander är biträdande universitetslektor på Malmö universitet och […]