Vad har format svensk bostadspolitik och hur ser framtiden ut?

Det finns ett glapp i svensk bostadspolitik eller kanske rent av två. Dels överensstämmer inte politikens ambition med dess praktik, dels finns det ett glapp mellan bostads- och socialpolitiken. Det sa Martin Grander, när han presenterade boken Bostadsfrågan som politik och intressekamp, på CFFF:s frukostmöte den 12 oktober.  Martin Grander är biträdande universitetslektor på Malmö universitet och […]

Stadsutveckling med omtanke – för hållbar omställning

Den 2 juni 2023 arrangerade CFFF en stadsvandring, tillsammans med arkitektbyrån Fojab och Stena Fastigheter. De båda medlemsföretagen berättade om några av sina fastigheter, samarbeten och aktiviteter runt Möllan. Uppslutningen var god, intresset stort och samtalen många.  Solen sken och vinden ven. Det var fredag eftermiddag mitt i student- och examenstider. Ändå var vi en […]

Hur ökar vi kunskapen om hållbar renovering?

Sammanfattning av frukostmötet den 20 april 2023 Hur blir vi bättre på att renovera, omvandla och föräta våra städer – med bibehållen hållbarhet? Om det handlade CFFF:s frukostmöte den 20 april. Dels fick vi höra om Granitors omvandling av den historiska byggnaden Maria Magle i Lund, dels fick vi en försmak av den praktiknära forskarskolan […]

Hur hamnade vi här och hur ser framtidens energilösningar ut?

Energisituationen i Elområde 4 är minst sagt ansträngd. Efterfrågan på el har aldrig varit större samtidigt som tillgången aldrig varit lägre. Hur blev det så här och hur ser framtidens energilösningar ut? Det var ämnet för CFFF:s frukostmöte den 8 mars 2023. – De senaste 20 åren, sedan Barsebäck lades ned, har det gjorts allt […]

Hur skapar vi – tillsammans – fastigheter som drivs och förvaltas klimatneutralt?

Att skriva under ett avtal om att göra sin verksamhet klimatneutral är en sak. Att ta sig an uppgiften i praktiken är något annat. Vid CFFF:s frukostmöte i slutet av november berättade Madeleine Nobis från Liljewall om den gemensamma vägen mot LFM30:s mål.  Liljewall arbetar med vardagsarkitektur och har varit en del av LFM30 (Lokal […]