Hälsa och delningsekonomi i fokus vid stipendieutdelning

På CFFF:s frukostmöte den 26 november delades årets stipendier för utmärkta kandidat- och mastersexamensarbeten ut. Stipendium på kandidatnivå tilldelades Cecilia Jönsson, Malmö universitet och stipendium på mastersnivå tilldelades Samuel Huntley och Loi Dang från Lunds Tekniska Högskola.  Cecilia Jönsson prisades för sin kandidatuppsats Den psykiska och fysiska hälsan i en WELL-certifierad byggnad, som hon skrev i […]

2019 års stipendier till bästa examensarbete

På CFFF:s frukostmöte den 28 november delades 2019 års stipendier för bästa examensarbeten ut. Stipendierna gick i år till: Emmie Ekholm, Ann Ånäs och Monica Moussa för bästa examen på kandidatnivå vid Malmö universitet. De prisas för sin uppsats Från centrum till lerig åkermark – En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie Handledare har […]

2018 års stipendier för examensarbeten utdelade

På CFFF:s frukostmöte den 22 november delades årets stipendier för 2018 års bästa examensarbeten ut.

Stipendie examensarbete 2017

Vinnare av stipendium för bästa examensarbeten 2014 på Malmö Högskola och Lunds Tekniska Högskola

På CFFF:s frukostmöte i november delades årets stipendier ut för bästa examensarbeten under 2014 på Malmö Högskola och Lunds Tekniska Högskola. Det var två gedigna uppsatser som prisades och stolta mottagare presenterade kort sina arbeten. Stipendium för bästa examensarbete 2014 på Malmö Högskola: Helena Larsson för sin uppsats : “Fastighetsägarens ekonomiska incitament till att investera […]