2022 års stipendier för bästa examensarbeten utdelade

CFFF:s stipendier för väl utförda examensarbeten, både på kandidat- och mastersnivå, delades ut på frukostmötet den 24 november. Tre av fyra stipendiater var på plats och berättade helt kort om sina arbeten.  Stipendiet på kandidatnivå delades ut till Filip Juhlin och Andreas Olsson, vid Malmö universitet, där Peter Karpestam var deras handledare. Deras examensarbete, Styrmedel och […]

Årets stipendiater skriver om översvämningsrisker och fastighetspaketering

CFFF delar årligen ut stipendier för väl utförda examensarbeten, på både kandidat- och mastersnivå. 2021 års stipendier delades ut på frukostmötet den 25 november, då stipendiaterna kort beskrev sina arbeten. Stort grattis Alice Petersson, Frida Joelsson, Daniel Maman, Erik Boos och Ludwig Wahlqvist! Årets stipendium på kandidatnivå tilldelas Daniel Maman, Erik Boos och Ludwig Wahlqvist. […]

Hälsa och delningsekonomi i fokus vid stipendieutdelning

På CFFF:s frukostmöte den 26 november delades årets stipendier för utmärkta kandidat- och mastersexamensarbeten ut. Stipendium på kandidatnivå tilldelades Cecilia Jönsson, Malmö universitet och stipendium på mastersnivå tilldelades Samuel Huntley och Loi Dang från Lunds Tekniska Högskola.  Cecilia Jönsson prisades för sin kandidatuppsats Den psykiska och fysiska hälsan i en WELL-certifierad byggnad, som hon skrev i […]

2019 års stipendier till bästa examensarbete

På CFFF:s frukostmöte den 28 november delades 2019 års stipendier för bästa examensarbeten ut. Stipendierna gick i år till: Emmie Ekholm, Ann Ånäs och Monica Moussa för bästa examen på kandidatnivå vid Malmö universitet. De prisas för sin uppsats Från centrum till lerig åkermark – En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie Handledare har […]

2018 års stipendier för examensarbeten utdelade

På CFFF:s frukostmöte den 22 november delades årets stipendier för 2018 års bästa examensarbeten ut.