Ny styrelseledamot med fokus på transaktioner och långsiktig förvaltning

Martin Sääf valdes in som ny ledamot i CFFF:s styrelse vid årsmötet i juni 2022. Han arbetar som analys- och transaktionschef på Wihlborgs och vill gärna lyfta värderings- och transaktionsfrågor inom föreningen. Det långsiktiga förvaltarperspektivet ligger honom också varmt om hjärtat.  – Förvaltningsperspektivet är starkt inom Wihlborgs och jag tror mycket på idén att driva […]

Nystartad forskning med tät koppling till fastighetsbranschen

Caroline Wigren-Kristoferson har arbetat på Institutionen för urbana studier på Malmö universitet sedan våren 2021. Hennes fokus ligger på forskning om innovation och entreprenörskap, med koppling till fastighets- och transportbranscherna. Här berättar hon om två nystartade forskningsprojekt med just denna inriktning. – Det pågår mycket spännande hos oss just nu och vi vill gärna arbeta […]

Gästprofessor med ett tydligt uppdrag

Till vardags är Johan Holmgren professor i transportekonomi vid Högskolan i Molde, i Norge. Men han är också gästprofessor på Institutionen för urbana studier, vid Malmö universitet. Utöver att stärka banden mellan de båda lärosätena är förhoppningen att han ska bidra till att stärka transportforskningen vid Malmö universitet. – På Institutionen för urbana studier arbetar […]

En amerikansk trafikplanerare som uppskattar svensk helhetssyn

Nick Meltzer arbetar till vardags med att planera regional kollektivtrafik i Oregon Cascades West Council, i USA. Våren 2022 har han varit tjänstledig och i stället tillbringat några månader i Malmö. Här har han utforskat stadens, regionens och landets kollektivtrafik men även gästföreläst för studenter på Malmö universitet.  – Jag hade arbetat mycket under en […]

På tillfälligt besök i Malmö

Tack vare ett forskarutbyte tillbringar Rebecca Lewis den här våren några månader vid Malmö universitet i stället för vid universitetet i Oregon, USA. Hon uppskattar mötet med svenska kollegor och studenter, som gett henne nya insikter inom bland annat stadsplanering och bostadsförsörjning. När hon jämför USA och Sverige hittar hon skillnader men också många likheter. […]