Hur arbetar fastighets- och byggbranschen med återvinning och delningsekonomi?

På CFFF:s frukostmöte den 30 september fick vi två perspektiv på återvinning och delningsekonomi. LTH-doktoranden Rebecka Lundgren berättade om sin och andra forskares pågående forskning i ämnet, medan Midrocs hållbarhetssamordnare Ulrika Viderum pratade om företagets satsning Embassy of Sharing, som snart börjar ta form i Hyllie.  Rebecka Lundgren inledde morgonen med att berätta om det […]

Sommarhälsning och höstens aktiviteter

Efter sommaren välkomnar vi er tillbaka till frukostmöten den 30 september och den 25 november, som äger rum mellan kl. 8.00 och 9.00. Den 16 september är det utdelning av Öresund Real Estate Award som Öresundsinstituttet delar ut i samverkan med CFFF och där ordförande Lotta Strömgren Jönsson är med i juryn. Vi önskar er […]

Sök mentorstipendium!

Nu är det dags att söka Centrum för Fastighetsföretagandes årliga mentorstipendium! Mentorstipendiet kan sökas av anställda vid CFFF:s medlemsföretag- och organisationer. Mentor International ansvarar för mentorsprogrammet. Stipendiaten tilldelas en mentor från näringslivet. Mentorn är utvald av Mentor International och har genomgått Mentor Internationals mentorsutbildning. Under flera samtal följer stipendiaten och mentorn en struktur med ett innehåll […]

Att köpa bostad avgörs av både känslor och ekonomi

Hennes irritation över många mäklares ointresse för redovisning resulterade i en avhandling i ekonomisk sociologi. I avhandlingen beskriver Birgitta Vitestam hur människor resonerar när de köper bostadsrätt, ur ett redovisningsperspektiv. Som universitetslektor vid Malmö universitet fortsätter hon forska om boende och ekonomi. Birgitta Vitestam disputerade 2018 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med avhandlingen ”Mitt hem […]

Sommarhälsning och höstens aktiviteter

Vid årsmötet den 11 juni valdes Daniel Bertland från Bertlands fastigheter till ny ledamot i Centrum för Fastighetsföretagandes styrelse och samtidigt lämnade Håkan Thulin, Malmö stad, styrelsen. Avtackning kommer att ske vid nästa frukostmöte. Under hösten kommer frukostmöten att hållas den 24 september och den 26 november – boka in detta i din almanacka redan […]