Centrum för fastighetsföretagande utlyser stipendier för utmärkta examensarbeten

Centrum för Fastighetsföretagandes vision är att skapa ett nytt och mångvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsföretagande. Olika vetenskaper, erfarenheter och perspektiv får möjlighet att mötas i en utvecklande miljö. Föreningen skapar en dynamisk miljö för både forskning och näringsliv, och den omedelbara återföreningen av kunskap är en av många positiva konsekvenser av en gemensam mötesplats. 

Varje år delas stipendier ut till väl utförda examensarbeten från Malmö Högskola och Lunds Tekniska högskola. Examensarbetena ska ha bidragit till att stärka föreningens vision och ha medfört ökad kunskap och utveckling inom fastighetsföretagandet.

År 2013 utlyser Centrum för fastighetsföretagande följande stipendier:

För studenter vid Malmö Högskola

Bäst utförda examensarbete          10 000 kr

För högskole- och civilingenjörsstudenter vid Lunds Tekniska Högskola

Bäst utförda examensarbete           10 000 kr

Skicka ditt examensarbete som pdf-fil, senast den 1 september för 2013 års stipendium, till:

ann-charlotte.lyvall@mah.se

Arbetet ska vara registrerat senast 2013-09-01 med betyget väl godkänt. Ange tydligt adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer för vidare kontakt i processen.

Senast den 31 oktober kommer juryns beslut att meddelas. Stipendiaterna kommer att bjudas in till ett av Centrum för fastighetsföretagandes frukostmöten under hösten, där stipendieutdelningen kommer att ske.