CFFF enligt HSB Malmö: En trygg arena i en föränderlig tid

Michael Carlsson är vd för HSB Malmö och vice styrelseordförande i CFFF:s styrelse. Enligt honom behövs föreningen i dag av samma skäl som för 23 år sedan – för att akademin och fastighetsbranschen dels behöver varandra, dels har nytta av en gemensam arena. 

CFFF har fungerat som en trygg bas medan fastighetsbranschen har förändrats mycket sedan millennieskiftet. 
– Även om föreningens verksamhet har varit densamma i grunden, så har innehållet i det vi pratar om har ändrats mycket. Förvaltning av fastigheter handlade för 20 år sedan enkelt uttryckt om att allt skulle vara rent och snyggt. I dag pratar vi mer om digitala lösningar samt energi- och klimatfrågor. Social hållbarhet är numera ett vedertaget begrepp och servicefrågorna står högt på agendan, säger Michael Carlsson.

Michael Carlsson, HSB Malmö

Malmö högskola, numera universitet, bildades 1998. Två år senare såg CFFF dagens ljus. Malmö var under den här tiden i stark förvandling, på många plan. 
– Att Malmö högskola grundades är det som har gjort störst skillnad i Malmös utveckling, som jag ser det. Det beslutet har haft stor påverkan på stadsbilden. Dessutom har universitet gett fastighetsbranschen tillgång till två bra utbildningar, säger Michael Carlsson. 

Vad tycker du om att CFFF samarbetar allt tätare med forskningen?
– Vi måste absolut lyfta nivån inom branschen, så det tycker jag bara är positivt. Det som har hänt över tid är att akademin har insett att vår bransch är intressant, samtidigt som branschen har fått upp ögonen för akademin. Det täta forskningssamarbetet har inte kommit så långt ännu, men jag är övertygad om att det kommer att växa, säger Michael Carlsson och fortsätter:
– För oss på HSB Malmö är det en varumärkesfråga att arbeta med både hållbarhet och forskning. I stället för att på egen hand testa oss fram, kan vi nu få nya kunskaper via både akademin och våra branschkollegor. Vi samarbetar mycket inom branschen i vår region; vi ser inte varandra som konkurrenter i första hand, säger Michael.

Få fler att engagera sig
HSB Malmö är bland annat samarbetspartner i forskarskolan ASSURE, om återbruk, som Malmö universitet med flera lärosäten startar hösten 2023. I HSB Malmös fall är det hållbarhetschefen som deltar i samarbetet. Att få fler kollegor inom HSB engagerade i CFFF ser Michael som en viktig fråga. 
– Det här med att sprida engagemanget är en både svår och intressant fråga. Vi behöver verkligen fylla på med yngre krafter! Vi måste till exempel bli bättre på att locka studenter till våra aktiviteter. Kanske får vi arrangera våra träffar på andra tider än på morgnarna för att locka dem. De är vår framtida arbetskraft och det är bra för alla att mötas över generationsgränserna, säger Michael. 

Att prata om föryngring för oss naturligt in på frågan om CFFF:s framtida utveckling. Även här understryker Michael behovet av att föra över engagemang från de som är aktiva nu, till kommande generationer.
– Jag tror också att det akademiska intresset för branschen kommer att fortsätta öka och att branschen kommer att fortsätta vilja arbeta med akademin. För jag är övertygad om att det framåt kommer att krävas mer kvalificerad arbetskraft för att kunna hantera en fastighet. Digitaliseringen är här för att stanna och jag tycker också att branschen måste bli mer kvalitativ. Mycket av det som byggs i dag håller för dålig kvalitet. Hantverksstoltheten finns inte längre kvar och vi har ingen respekt för varandras yrken, säger Michael och avslutar:
– Det börjar visserligen hända saker, så utvecklingen börjar gå åt rätt håll. Men jag tycker att det går för långsamt och det kostar oss för mycket.

Fakta Michael Carlsson
Michael är gymnasieingenjör, med inriktning på el. Han tillbringade sina första tio år inom småhusbranschen innan han 1994 började arbeta som försäljningschef på MKB. 2005 blev han vice vd på dåvarande HSB Sundsfastigheter och har sedan varit vd för HSB Malmö sedan 2008. HSB Malmö var med och startade CFFF medan Michael har varit aktiv i styrelsen sedan 2006 och varit vice styrelseordförande sedan 2018.