CFFF: Fastighetsvetenskap håller hög kvalitet!

Malmö högskola har fått besked på den utvärdering av  huvudområdet fastighetsvetenskap, som Universitetskanslerämbetet har genomfört, och vi är mycket stolta över att kunna meddela följande:

UKÄ om fastighetsvetenskap 

UKÄ har gjort bedömningen att kandidatexamen i fastighetsvetenskap vid Malmö högskola håller hög kvalitet. 

Fastighetsvetenskap är huvudområde inom både programmen Fastighetsföretagande och Fastighetsförmedling. Läs mer här.

Bästa hälsningar

Ann-Charlotte Lyvall
Programansvarig Fastighetsföretagande
Malmö högskola