CFFF: Program inom samhällsbyggnad håller hög kvalitet vid LTH och Mah

Lunds Tekniska högskola och Malmö högskola har fått besked om resultatet av Universitetskanslerämbetets  utvärdering av  program inom samhällsbyggnadsområdet. Följande program har erhållit omdömet hög kvalitet:

  • Väg och Vatten, LTH
  • Civilingenjör Lantmäteri, LTH
  • Högskoleingenjör Byggteknik med arkitektur, LTH
  • Byggingenjör, Mah
  • Fastighetsföretagande, Mah
  • Fastighetsförmedling, Mah