Co-working: en bubblare med både utmaningar och möjligheter

Den 11 oktober arrangerade CFFF ett välbesökt frukostmöte om co-working; ett fenomen som sakta men säkert växer sig starkare. Tre talare gav sin bild av fenomenet samt vilka möjligheter och utmaningar konceptet kan innehålla för fastighetsägare.

Charlotte Norell, Head of Valuation & Analysis, Croisette Real Estate Partner

Först ut var Charlotte Norell från Croisette Real Estate Partner, där hon ansvarar för värdering och analysfrågor. Hon menade att fler och fler kontorskunder efterfrågar flexibilitet och bra kontorslägen i närheten av kommunikationer, med möjligheter till träning, tilläggstjänster och gemensamhetsytor. Något som bland annat går att lösa just via just co-working.

– Som jag ser det så är co-working en form av medlemsbaserad arbetsplats, där det går att dela både på ytor och tjänster. Det ska finnas en flexibilitet i såväl kontraktet som medlemskapet. Många vill också kunna utbyta både kunskap och kreativitet på kontoret. Man skulle med andra ord kunna säga att vår produkt har övergått till att bli mer av en tjänst, sa hon.

Fylla upp ytor
Charlotte gjorde en genomgång av de co-working-aktörer som i dag finns på marknaden, i Sverige generellt och i Skåne mer specifikt. Hon menade att en fördel med co-working-kontor är att de kan bidra till att fylla upp för tillfället oanvända ytor i nya fastigheter. Bland övriga fördelar, ur en fastighetsägares perspektiv, nämnde hon möjligheten att få en motpart istället för flera, eftersom det finns ett antal co-working-aktörer som går in och tecknar större avtal och sedan agerar mellanhand gentemot de mindre företagen.

– Fördelen kan också vara att det går att teckna långa avtal och att det inte krävs någon uppdelning av lokaler. Bland nackdelarna kan nämnas att det även finns baksidor av att ha en ekonomisk mellanhand och att man därmed missar direktkontakten och kunskapen om sina hyresgäster. Att fastna i långa kontrakt kan även ses som en nackdel, sa Charlotte Norell.

Ett sätt att motverka några av nackdelarna skulle kunna vara att själv kliva in som aktör och starta co-working i egen regi. Då behövs inga mellanhänder och möjligheterna ökar till direktkontakt med hyresgästerna. Chansen att själv styra kontraktstiden ökar också.

World Trade Center
Därefter gavs det plats på scen för Peter Syrén, vd på Midroc Property Development. Han berättade om deras variant på co-working som successivt vuxit fram, i samarbete med det etablerade konceptet World Trade Center (WTC). I dag har de WTC-kontor i Malmö, Lunch och Helsing

borg, med ett antal små och mellanstora företag som hyresgäster som samutnyttjar bland annat reception, gym, möteslokaler och även (i huset eller i närheten) har tillgång till restaurang, apotek och butiker.

– Om fastighetsägaren kan ta ett helhetsansvar så kan det bli lite bättre. Det handlar om att gå från att vara en passiv fastighetsägare till att bli mer aktiv. Att själv vara närvarande i huset, gör det hela ännu lite bättre. En annan fördel med konceptet är att de mindre företagen kan växa inom vår värld och vi kan lösa deras flytt inom huset. Om hyresgästen hela tiden har möjlighet att omvärdera sin situation så ser vi det som en fördel. Långa hyresavtal kan nämligen också vara en nackdel, även för fastighetsägare, sa Peter Syrén.

Internationell trend
Slutligen gav Erik Sjöstedt på Vasakronan sin syn på konceptet co-working, som han menade ”bubblade” och var att se som en internationell trend, om än inte helt nytt. För att bilda sig en uppfattning om co-working och vad Vasakronan vill göra av det, berättade Erik om olika studiebesök de gjort hos några internationella aktörer.

– Det finns en rad olika definitioner av begreppet co-working och därför gäller det att hitta sin egen variant. Jag fick också lite känslan av att co-working-aktörerna

Eric Sjöstedt, Affärsområdeschef handel, Vasakronan

kan liknas vid en trojansk häst som håller på att ta över; de kan något som vi borde vara bra på. Ska de lära sig mer om hur man förvaltar fastigheter eller ska vi lära oss mer av dem? Jag tror att båda parter behöver låna idéer och tankar av varandra, sa Erik Sjöstedt.

Erik beskrev slutligen några av de co-working-koncept som Vasakronan skapat, nämligen: Smart och klart, Pop-up, Mobile Heights och Game Habitat.

– Vi har jobbat med co-working ett tag, har en strategi för det och jobbar vidare. Och jag tror att branschen kommer att må bra av att vi gör detta. Men, det gäller att se upp för de trojanska hästarna, så att de inte tar över, avslutade han.

Nästa frukostmöte äger rum den 22 november 2018.

/Lotta Solding