Co-working – vad vill användaren ha?

I samarbete med CMB i Göteborg erbjuds CFFF:s medlemmar nu att även delta i CMBS:s frukostmöten! Den 2 oktober handlar det om Co-working – vad vill användaren ha? 

I världen har antalet coworkingmedlemmar ökat lavinartat under de senaste åren. En trend som blivit allt tydligare även i Sverige där coworking har framställts som ett hållbart alternativ till det traditionella kontoret.

För fastighetsägare öppnas nya möjligheter att nyttja ytor och utrustning mer effektivt. Samtidigt slipper företag i behov av kontorsplats betala för större ytor än de behöver eller binda upp sig med långa kontrakt. Coworkingmedlemmar påstås få tillgång till nätverk som kan leda till affärer, samarbeten och nya sociala kontakter.

När allt fler aktörer vill erbjuda coworking till sina kunder är det många som frågar sig vad kunderna har för behov. Vad är viktigt i valet av coworking? Hur kan vi behålla och locka nya kunder? Kort sagt: Vad är kvalitet inom coworking?

Detta ämne har Hendry Raharjo, docent, Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers undersökt tillsammans med två exjobbare (Erik Rådman och Erik Johansson) i en forskningsstudie som presenteras denna morgon.

Seminariet kommer att hållas på engelska, men det går bra att ställa frågor på svenska.

Praktisk information

  • Datum: Fredag den 2 oktober 2020
  • Tid: Klockan 08:00 till 09:00
  • Anmäl dig här
  • Plats: Digitalt möte via Zoom, länk mejlas ut med bekräftelsen och i påminnelsemejl dagen före seminariet
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Upplysningar: info@cmb-chalmers.se


Varmt välkomna!

Karin Staffansson Pauli & CMB